දැන්විම් 1,287 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩකඩම්

කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Female Borders - Mapanawatura
Room for Female Borders - Mapanawatura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවර - No 1 Aniwatta - Apartment in Kandy
No 1 Aniwatta - Apartment in Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House for Sale Kandy Gampola
House for Sale Kandy Gampola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 8,500,000

විනාඩි 12
ඉඩම්-නුවර - Kandy - Kundasale Land for Sale
Kandy - Kundasale Land for Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-නුවර - House for Rent in Halloluwa
House for Rent in Halloluwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 20,000 මසකට

පැය 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale at Watapuluwa, Kandy.
Land for sale at Watapuluwa, Kandy.

19.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-නුවර - Kandy - Peradeniya Land For Sale
Kandy - Peradeniya Land For Sale

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Kandy - Bowalawatta Land For Sale
Kandy - Bowalawatta Land For Sale

39.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-නුවර - House for rent - Ampitiya
House for rent - Ampitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 120,000 මසකට

පැය 1
ඉඩම්-නුවර - Amazing Views Eco Land in Kandy
Amazing Views Eco Land in Kandy

177.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 20,000 පර්ච් එකකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial property with house in Gelioya town
Commercial property with house in Gelioya town

2,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 43,000,000

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent with Food Gatambay
Room for Rent with Food Gatambay

කාමර: 10, නානකාමර: 3

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

පැය 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවර - Rooms for Rent in kandy
Rooms for Rent in kandy

කාමර: 5, නානකාමර: 5

නුවර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Gampola
Land for Sale in Gampola

16.4 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-නුවර - Land For To let In Pilimatalawa Town
Land For To let In Pilimatalawa Town

9.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 1,200,000 අවුරුද්දකට

පැය 5
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Gampola
Land for Sale in Gampola

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Kandy
Land for sale in Kandy

27.4 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Commercial Land with Bungalow for Sale in Gampola
Commercial Land with Bungalow for Sale in Gampola

48.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 1,475,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Night Camping Land for Sale Kandy
Night Camping Land for Sale Kandy

177.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 20,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
නිවාස-නුවර - Brand New Luxury Three Story Building for Sale Pallekale
Brand New Luxury Three Story Building for Sale Pallekale

කාමර: 9, නානකාමර: 6

නුවර, නිවාස

රු 47,000,000

පැය 7
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale Wattegama
Land for Sale Wattegama

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 1,850,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Kandy- Katugasthota,
Land for sale in Kandy- Katugasthota,

50.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
නිවාස-නුවර - House for Sale Kadugannawa
House for Sale Kadugannawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 18,000,000

පැය 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - 2 Bed Rooms for Rent only Females - Kandy
2 Bed Rooms for Rent only Females - Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

පැය 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවර - Nature Friendly Holiday Bungalow Gampola
Nature Friendly Holiday Bungalow Gampola

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 22,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවර - Most Amazing Place - Gampola Atabage (H2O Holiday Bungalow
Most Amazing Place - Gampola Atabage (H2O Holiday Bungalow

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයානුවර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Lease Tourism project – HeelOya, Knuckles Range, Kandy
Land for Lease Tourism project – HeelOya, Knuckles Range, Kandy

100.0 අක්කරය

නුවර, ඉඩම්

රු 1,000,000 අවුරුද්දකට

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!