දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර
උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 150

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Black pepper
Black pepper

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Ceylon Tea
Ceylon Tea

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - White/Black Pepper Powder
White/Black Pepper Powder

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,500

දින 33
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Pure Ceylon Tea
Pure Ceylon Tea

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 37
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Bee Honey
Bee Honey

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 525

දින 44
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Tang Powder
Tang Powder

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 425

දින 45
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Olive Oil
Olive Oil

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 150

දින 45
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Pineapple Chutney
Pineapple Chutney

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,100

දින 46
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Maldive Fish Sambol
Maldive Fish Sambol

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,000

දින 46
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ කාබනික ගෙවතු වගා පැකේජය
ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ කාබනික ගෙවතු වගා පැකේජය

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30,000

දින 47
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Kithul peni
Kithul peni

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 550

දින 47
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - කිතුල් හකුරු
කිතුල් හකුරු

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 675

දින 49
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Srilankan Foods
Srilankan Foods

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,200

දින 49
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - පොල් තොග
පොල් තොග

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 69

දින 55
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Strawberry Fresh
Strawberry Fresh

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 250

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!