වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 361 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

40,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

36,542 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2018
Bajaj Pulsar 135 2018

7,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

19,679 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

3,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

11,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj CT100 dtsi 2005
Bajaj CT100 dtsi 2005

40,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

60,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

46,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

48,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 VR 2010
Bajaj Discover 135 VR 2010

48,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

28,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

39,660 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

42,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 VG 2010
Bajaj Discover 135 VG 2010

48,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

12,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 2007
Bajaj Discover 125 2007

27,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 xu 2012
Bajaj Pulsar 150 xu 2012

18,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Het 2015
Honda Dio Het 2015

22,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 Benly 1985
Honda CD 125 Benly 1985

25,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 kandy 2015
Bajaj Pulsar 135 kandy 2015

24,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 141,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 kandy 2015
Bajaj Pulsar 135 kandy 2015

24,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Demak DZR 2017
Demak DZR 2017

8,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!