වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 343 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Star Sport 125 es 2011
TVS Star Sport 125 es 2011

46,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,970

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover ub 2009
Bajaj Discover ub 2009

43,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

විනාඩි 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2005
Bajaj Pulsar 180 2005

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

විනාඩි 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

34,658 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 2006
Bajaj Discover 2006

68,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Boxer ar 2011
Bajaj Boxer ar 2011

60,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

48,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure plasure 2014
Hero Pleasure plasure 2014

12,100 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BDF 2016
Honda Dio BDF 2016

15,200 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 uw 2009
Bajaj Discover 135 uw 2009

58,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

26,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

58,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 100 2010
Bajaj Discover 100 2010

53,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

52,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 vg 2010
Bajaj Pulsar 150 vg 2010

25,500 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Kawasaki KLX 2007
Kawasaki KLX 2007

19,430 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 600,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda XR bike 2018
Honda XR bike 2018

1,750 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Benly CD 125benly 1996
Honda Benly CD 125benly 1996

74,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

40,150 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Het 2014
Honda Dio Het 2014

23,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2017
Bajaj Pulsar 180 2017

13,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio on light 2018
Honda Dio on light 2018

2,400 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak 2015
TVS Streak 2015

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 Bike 2015
Bajaj Pulsar 150 Bike 2015

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Boxer 2004
Bajaj Boxer 2004

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 34,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 digital meter 2008
Bajaj Pulsar 150 digital meter 2008

80,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!