දැන්විම් 453 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩම්

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Herassagala
Land for sale in Herassagala

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Valuable Land For Sale - Kundasale
Valuable Land For Sale - Kundasale

11.86 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Gannoruwa - Kandy
Land for sale in Gannoruwa - Kandy

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in kiribathkubura - kandy
Land for sale in kiribathkubura - kandy

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-නුවර - River View Land for Sale - Kandy
River View Land for Sale - Kandy

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Flat residential land in Halloluwa.
Flat residential land in Halloluwa.

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land with House for Sale - Gampola
Land with House for Sale - Gampola

200.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Prime Land For Sale in Peradeniya
Prime Land For Sale in Peradeniya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - ඉඩමක් විකිණීමට මැදවල
ඉඩමක් විකිණීමට මැදවල

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale - Pilimathalawa
Land for Sale - Pilimathalawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in - Peradeniya
Land for Sale in - Peradeniya

8.14 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Kandy - Bowalawatta Land For Sale
Kandy - Bowalawatta Land For Sale

39.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Kandy Primrose Gardens Land For Sale
Kandy Primrose Gardens Land For Sale

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 695,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Ampitiya
Land for sale in Ampitiya

500.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land in Danture
Land in Danture

21.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - land has devided by 4 block hapugastalawa
land has devided by 4 block hapugastalawa

38.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - ඉඩමක් සමග නිවසක් ව්කිණිමට - නාවලපිටිය
ඉඩමක් සමග නිවසක් ව්කිණිමට - නාවලපිටිය

29.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale - Kandy
Land for Sale - Kandy

55.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Boyagama
Land for sale in Boyagama

15.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale at Kundsale
Land for Sale at Kundsale

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - 24.5p Land For Sell In Sirimalwatta
24.5p Land For Sell In Sirimalwatta

24.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy
Land for Sale in Kandy

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale In Kandy
Land For Sale In Kandy

10.44 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy
Land for Sale in Kandy

143.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 70,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Pilimatalawa
Land for Sale in Pilimatalawa

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Amunugama
Land for Sale in Amunugama

35.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale (Hanthana - Kandy)
Land For Sale (Hanthana - Kandy)

21.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!