දැන්විම් 720 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩම්

ඉඩම්-නුවර - Land for sale kandy-teldeniya(tourism)
Land for sale kandy-teldeniya(tourism)

169.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 20,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale In Kandy
Land For Sale In Kandy

28.8 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Kandy Land - Panaromic View
Kandy Land - Panaromic View

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 695,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 18
ඉඩම්-නුවර - LAND FOR SALE KATUGASTHOTA
LAND FOR SALE KATUGASTHOTA

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy - Sirimalwatta
Land for Sale in Kandy - Sirimalwatta

33.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land in Kandy
Land in Kandy

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Yakhgahapitiya
Land for Sale in Yakhgahapitiya

31.4 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Agricultural Land Kandy
Agricultural Land Kandy

80.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy-5 Mins Walk
Land for Sale in Kandy-5 Mins Walk

12.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 9,987,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Kandy
Land for sale in Kandy

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 109,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Pilimathalawa 20 Perch
Land for sale in Pilimathalawa 20 Perch

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for sale kandy..
Land for sale kandy..

9.2 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Bare land for sale in Kandy
Bare land for sale in Kandy

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land in Katugasthota
Land in Katugasthota

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land In Kandy- Medawala - Pujapitiya Rd
Land In Kandy- Medawala - Pujapitiya Rd

42.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-නුවර - A Scenic 40 p. Land at Peradeniya
A Scenic 40 p. Land at Peradeniya

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Polgolla Kandy
Land for sale in Polgolla Kandy

12.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Teldeniya
Land for Sale in Teldeniya

41.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 76,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Lands for Sale in Kandy- Gurudeniya
Lands for Sale in Kandy- Gurudeniya

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in maligathenna
Land for sale in maligathenna

18.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in kandy
Land for sale in kandy

28.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale - Aniwatta
Land For Sale - Aniwatta

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Katugastota
Land for Sale in Katugastota

8.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale kunnasale
Land for sale kunnasale

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - FLAT LAND IN YAGGAHAPITIYA-KANDY
FLAT LAND IN YAGGAHAPITIYA-KANDY

13.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Gannoruwa Land for kandy
Gannoruwa Land for kandy

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land in wattegama
Land in wattegama

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!