දැන්විම් 504 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩම්

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Katugastota
Land for sale in Katugastota

344.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 82,500 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Pilimathalawa Land For Sale
Pilimathalawa Land For Sale

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Road side commercial land - Gelioya
Road side commercial land - Gelioya

37.7 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 1,550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Gannoruwa
Land for sale in Gannoruwa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Gampola Town
Land for sale in Gampola Town

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Green Valley Polgolla
Green Valley Polgolla

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land For Sale in Kandy - Polgolla
Land For Sale in Kandy - Polgolla

11.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Katugastota
Land for sale in Katugastota

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land For Sale in Polgolla
Land For Sale in Polgolla

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Nawalapitiya
Land for Sale in Nawalapitiya

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale - Kandy
Land for Sale - Kandy

23.8 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - LAND FOR SALE- KANDY
LAND FOR SALE- KANDY

240.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - 9ம் கட்டையில் காணி விட்பனைக்கு - அக்குறணை
9ம் கட்டையில் காணி விட்பனைக்கு - அக்குறணை

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land For Sale - Aniwatta
Land For Sale - Aniwatta

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 495,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - A land with house in gannoruwa.
A land with house in gannoruwa.

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 620,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in kiribathkumbura.
Land for sale in kiribathkumbura.

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - තේ වගාව සහිත පර්චස් 460 ක (අක්කර 2 3/4) ඉඩමක් - කඩුගන්නාව
තේ වගාව සහිත පර්චස් 460 ක (අක්කර 2 3/4) ඉඩමක් - කඩුගන්නාව

460.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale - Katugastota
Land for sale - Katugastota

9.5 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Kandy
Land for sale in Kandy

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - River Bordering Land for Sale in Oruthota, Kandy.
River Bordering Land for Sale in Oruthota, Kandy.

400.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 29,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale - Katugastota
Land for Sale - Katugastota

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - FLAT Land For Sale - Pilimathalawa
FLAT Land For Sale - Pilimathalawa

17.35 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - 7 Perches Land Sale - Pilimathalawa
7 Perches Land Sale - Pilimathalawa

7.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Misty Mountain Land for sale in Kandy
Misty Mountain Land for sale in Kandy

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale Lewella - Kandy
Land for sale Lewella - Kandy

10.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land over looking Mahaweli River, Ampitiya
Land over looking Mahaweli River, Ampitiya

20.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-නුවර - Land for sale - Kandy
Land for sale - Kandy

49.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!