වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,690,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu Forward Boom Truck
Isuzu Forward Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Yanmar vio 30 Excavator
Yanmar vio 30 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Fighter Concrete Mixer
Mitsubishi Fighter Concrete Mixer

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,475,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - MITSUBISHI EXCAVATOR MM57 SR
MITSUBISHI EXCAVATOR MM57 SR

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu
Komatsu

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator
Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Hitachi Wheel Excavator EX100WD
Hitachi Wheel Excavator EX100WD

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mobile Crane
Mobile Crane

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu Boom & Carrier
Isuzu Boom & Carrier

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu Boom Truck
Isuzu Boom Truck

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Wheel Loader - Furukawa FL325
Wheel Loader - Furukawa FL325

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi mm30
Mitsubishi mm30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,185,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - IHI 30
IHI 30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator Komatsu PC 25
Excavator Komatsu PC 25

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator IHI 30
Excavator IHI 30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Jcb p12
Jcb p12

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,190,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - TCM 810A LOADER
TCM 810A LOADER

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 51
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - KOMATSU D20-S Track Loader
KOMATSU D20-S Track Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දින 55
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu MRX-30
Komatsu MRX-30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,425,000

දින 59
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu aichi crane 301
Isuzu aichi crane 301

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,400,000

දින 226

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!