වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - JCB ZA
JCB ZA

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Fuso Mobile Crane
Fuso Mobile Crane

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,700,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu wa 20-1 Wheel loader
Komatsu wa 20-1 Wheel loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,225,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Bomag 1 Ton Roller
Bomag 1 Ton Roller

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator
Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi mm30
Mitsubishi mm30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu forward boom track
Isuzu forward boom track

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi WS200A Loader
Mitsubishi WS200A Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - CAT 903C Loader
CAT 903C Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,690,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,650,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Yanmar Excavator
Yanmar Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - TAFE 45D tractor
TAFE 45D tractor

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kobelco SK027 Excavator
Kobelco SK027 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,225,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - EXCAVATOR IHI 40
EXCAVATOR IHI 40

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu PC 120/6 Excavator
Komatsu PC 120/6 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - JCK Backhoe Loader
JCK Backhoe Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Folk Lift (Komatsu)
Folk Lift (Komatsu)

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Bobcat 543
Bobcat 543

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Prime mover trailer 40 ft
Prime mover trailer 40 ft

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - JCB Backhoe loader New Holland
JCB Backhoe loader New Holland

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Wheel Loader (TCM)
Wheel Loader (TCM)

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Wheel Loader
Wheel Loader

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Sumitomo Excavator
Sumitomo Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Loader ws 210
Loader ws 210

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!