දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - බැකෝ යන්ත්‍රයක් විකිනීමට ඇත.
බැකෝ යන්ත්‍රයක් විකිනීමට ඇත.

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Fuso crane truck
Fuso crane truck

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kobelco SK 120 Excavator
Kobelco SK 120 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kubota 430
Kubota 430

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kubota 35 Excavator
Kubota 35 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Bomag Double Drum Roller
Bomag Double Drum Roller

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu 30 Dash 6 Excavator Backo
Komatsu 30 Dash 6 Excavator Backo

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - IHI IS 30 Excavator
IHI IS 30 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Kato Mark HG180-40 Excavator
Kato Mark HG180-40 Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,690,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Mitsubishi Canter Boom Truck
Mitsubishi Canter Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,650,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu Forward Boom Truck
Isuzu Forward Boom Truck

සාමාජිකයානුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,475,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu forward boom track
Isuzu forward boom track

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Excavator
Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Wheel Loader Furukawa FL325
Wheel Loader Furukawa FL325

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,850,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Isuzu Truck Mixer 2013
Isuzu Truck Mixer 2013

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,850,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Yanmar YB301 sale
Yanmar YB301 sale

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Hitachi UH045(120) Excavator
Hitachi UH045(120) Excavator

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Sumitomo Excavator 30
Sumitomo Excavator 30

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,030,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - 2.0 Ton English Lister Vibrating Roller
2.0 Ton English Lister Vibrating Roller

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 250,000

දින 53
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Ford3600
Ford3600

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 59
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu PC 30mr -1
Komatsu PC 30mr -1

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,125,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!