දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - සාදික්කා පැළ
සාදික්කා පැළ

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කොමාරිකා පැල විකිණීමට ඇත.
කොමාරිකා පැල විකිණීමට ඇත.

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කෝමාරිකා පැල විකිනිමට ඇත.
කෝමාරිකා පැල විකිනිමට ඇත.

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Dracaena plant
Dracaena plant

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Goma pohora
Goma pohora

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - රෝස පාට කෝමාරිකා පැල
රෝස පාට කෝමාරිකා පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - ඇන්තුරියුම් anthuriyum
ඇන්තුරියුම් anthuriyum

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කාබනික ගෙවතු වගාව
කාබනික ගෙවතු වගාව

සාමාජිකයානුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30,000

දින 10
වේලන ලද කෝපි ඇට අවශ්‍ය කර තිබේ

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 11
දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bird Nest
Bird Nest

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Water lilies ( light pink olu)
Water lilies ( light pink olu)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - නැවුම් එළවලු සහ පලතුරු
නැවුම් එළවලු සහ පලතුරු

සාමාජිකයානුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Wee molak wikinimata
Wee molak wikinimata

නුවර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Rata puwak pela
Rata puwak pela

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනිකපොහොර
උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනිකපොහොර

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,200

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - දිගු කාලින ඉහළ අදායමකට බද්ධ දුරියන් වගාව
දිගු කාලින ඉහළ අදායමකට බද්ධ දුරියන් වගාව

සාමාජිකයානුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 380

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Leaf Orchids
Leaf Orchids

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 21
ආහාර-නුවර - SONYA MEET FOR WHOLESALE
SONYA MEET FOR WHOLESALE

නුවර, ආහාර

රු 22

දින 21
ආහාර-නුවර - SALT FOR WHOLESALE
SALT FOR WHOLESALE

නුවර, ආහාර

රු 22

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - ඇන්තුරියම් පැල Anthurium Palnts
ඇන්තුරියම් පැල Anthurium Palnts

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 22
ආහාර-නුවර - Olive Oil Extra Virgin 2 Liter
Olive Oil Extra Virgin 2 Liter

නුවර, ආහාර

රු 2,100

දින 23
ආහාර-නුවර - Quail Eggs
Quail Eggs

නුවර, ආහාර

රු 8

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Plants
Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Plant විසිතුරු පැළ
Plant විසිතුරු පැළ

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!