දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Nai miris pela
Nai miris pela

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 1
ආහාර-නුවර - Bonjem Chocos
Bonjem Chocos

නුවර, ආහාර

රු 20

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - ඇන්තුරියම් anthurium
ඇන්තුරියම් anthurium

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bird Nest Plants
Bird Nest Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bird nest plants
Bird nest plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - රට පුවක් පැල
රට පුවක් පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 43

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - අවුරුද්දට අපෙන් පිරිසිදු කිතුල් පැනි
අවුරුද්දට අපෙන් පිරිසිදු කිතුල් පැනි

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,000

දින 17
ආහාර-නුවර - Dry fish
Dry fish

නුවර, ආහාර

රු 450

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Leaf Orchids
Leaf Orchids

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 160

දින 18
ආහාර-නුවර - Coconut Suppliers & Distributors.
Coconut Suppliers & Distributors.

නුවර, ආහාර

රු 70

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 20
ආහාර-නුවර - Ceylon Tea
Ceylon Tea

නුවර, ආහාර

රු 850

දින 21
ආහාර-නුවර - මිරිස් තුන පහ කහ
මිරිස් තුන පහ කහ

නුවර, ආහාර

රු 55

දින 22
ආහාර-නුවර - Cakes and Party Item Orders
Cakes and Party Item Orders

නුවර, ආහාර

රු 100

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Organic Crops and seeds Gelioya
Organic Crops and seeds Gelioya

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Dendrobium with pots
Dendrobium with pots

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 225

දින 27
ආහාර-නුවර - Chinese vegetable items.
Chinese vegetable items.

නුවර, ආහාර

රු 350

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Water plants
Water plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - තිබ්බටු පැළ (Thibbatu pala)
තිබ්බටු පැළ (Thibbatu pala)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - අයේෂා පැළ තවාන
අයේෂා පැළ තවාන

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - LADY JANE ANTHURIUM PLANTS
LADY JANE ANTHURIUM PLANTS

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 34
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Manual Milking Machine
Manual Milking Machine

නුවර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Gammiris Pala
Gammiris Pala

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Black Pepper
Black Pepper

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!