දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-නුවර - Tea kola (Thalawakale)
Tea kola (Thalawakale)

නුවර, ආහාර

රු 250

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - ස්යංක්‍රිය ජල සැපයුම් පාලකය
ස්යංක්‍රිය ජල සැපයුම් පාලකය

සාමාජිකයානුවර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 2
ආහාර-නුවර - Pure Pepper powder
Pure Pepper powder

නුවර, ආහාර

රු 950

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anubias Nana Plant Aquatic Plants
Anubias Nana Plant Aquatic Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Kathurumurunga
Kathurumurunga

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,750

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - LADY JANE ANTHURIUM
LADY JANE ANTHURIUM

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Orchid plants(white,red,pink)
Orchid plants(white,red,pink)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Cloves - Best Quality Machine Dried
Cloves - Best Quality Machine Dried

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants (bicolor)
Anthurium Plants (bicolor)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 850

දින 9
ආහාර-නුවර - Coconut
Coconut

නුවර, ආහාර

රු 57

දින 9
ආහාර-නුවර - Dried Apricot
Dried Apricot

නුවර, ආහාර

රු 480

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Leaf Orchids
Leaf Orchids

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 10
ආහාර-නුවර - Fotato crisps
Fotato crisps

නුවර, ආහාර

රු 350

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර
උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 150

දින 13
ආහාර-නුවර - Tema Halawa
Tema Halawa

නුවර, ආහාර

රු 425

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Net House with Lady Jane plants
Net House with Lady Jane plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450,000

දින 15
Fruits want weekly

නුවර, ආහාර

දින 16
ආහාර-නුවර - Tofi Luk
Tofi Luk

නුවර, ආහාර

රු 55

දින 16
ආහාර-නුවර - Durian toffee
Durian toffee

නුවර, ආහාර

රු 1,000

දින 16
ආහාර-නුවර - Chilli powder ...
Chilli powder ...

නුවර, ආහාර

රු 55

දින 20
ආහාර-නුවර - උදු වැල් {udu wal}
උදු වැල් {udu wal}

නුවර, ආහාර

රු 15

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කැන්ඩියන් ඩාන්ස් මල් පැල
කැන්ඩියන් ඩාන්ස් මල් පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - වැනිලා වැල්
වැනිලා වැල්

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 85

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant )
Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant )

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!