දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-නුවර - Cheese
Cheese

නුවර, ආහාර

රු 270

දින 1
ආහාර-නුවර - කිතුල් පැණි විකිනීමට ඇත.
දින 2
ආහාර-නුවර - Almarai cheese 180
Almarai cheese 180

නුවර, ආහාර

රු 180

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කරාබු පැළ/Clove Plants
කරාබු පැළ/Clove Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Mal Pala Vikineemata
Mal Pala Vikineemata

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Pala Vikineemata
Anthurium Pala Vikineemata

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Cactas Pala Vikineemata
Cactas Pala Vikineemata

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Orchids (Dendrobium)
Orchids (Dendrobium)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - රට පුවක් පැල
රට පුවක් පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 6
ආහාර-නුවර - Country Chicken Eggs / Gam Biththara
Country Chicken Eggs / Gam Biththara

නුවර, ආහාර

රු 25

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Mushroom Bag Filing Machine
Mushroom Bag Filing Machine

නුවර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Aquarium Plants
Aquarium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - "sadikka"/nutmeg
"sadikka"/nutmeg

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 10
ආහාර-නුවර - Kithul Jaggery
Kithul Jaggery

නුවර, ආහාර

රු 875

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium ඇන්තුරියම්
Anthurium ඇන්තුරියම්

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 10
ආහාර-නුවර - Cuttlefish (Squid Pieces)
Cuttlefish (Squid Pieces)

නුවර, ආහාර

රු 650

දින 10
ආහාර-නුවර - Bopf Hodama Thekola
Bopf Hodama Thekola

නුවර, ආහාර

රු 660

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Nai miris
Nai miris

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Cocopeat
Cocopeat

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 175

දින 12
ආහාර-නුවර - Black & White Pepper
Black & White Pepper

නුවර, ආහාර

රු 775

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Agarwood plants for sale
Agarwood plants for sale

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurum plant
Anthurum plant

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 18
TEAK PLANTS

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Vanilla
Vanilla

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Herbs
Herbs

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!