දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර

ආහාර-නුවර - Cheese
Cheese

නුවර, ආහාර

රු 270

දින 1
ආහාර-නුවර - කිතුල් පැණි විකිනීමට ඇත.
දින 2
ආහාර-නුවර - Almarai cheese 180
Almarai cheese 180

නුවර, ආහාර

රු 180

දින 3
ආහාර-නුවර - Country Chicken Eggs / Gam Biththara
Country Chicken Eggs / Gam Biththara

නුවර, ආහාර

රු 25

දින 6
ආහාර-නුවර - Kithul Jaggery
Kithul Jaggery

නුවර, ආහාර

රු 875

දින 10
ආහාර-නුවර - Cuttlefish (Squid Pieces)
Cuttlefish (Squid Pieces)

නුවර, ආහාර

රු 650

දින 10
ආහාර-නුවර - Bopf Hodama Thekola
Bopf Hodama Thekola

නුවර, ආහාර

රු 660

දින 11
ආහාර-නුවර - Black & White Pepper
Black & White Pepper

නුවර, ආහාර

රු 775

දින 12
ආහාර-නුවර - Coffee Beans
Coffee Beans

නුවර, ආහාර

රු 1,800

දින 23
ආහාර-නුවර - Chewing gums
Chewing gums

නුවර, ආහාර

රු 260

දින 24
ආහාර-නුවර - Maldives dried tuna
Maldives dried tuna

නුවර, ආහාර

රු 1,300

දින 25
ආහාර-නුවර - Milky Yoghurt
Milky Yoghurt

නුවර, ආහාර

රු 35

දින 26
ආහාර-නුවර - මාලු පොල් තොග අවශ්‍යයි
දින 26
ආහාර-නුවර - Pure tea powder
Pure tea powder

නුවර, ආහාර

රු 600

දින 32
ආහාර-නුවර - Pepper powder
Pepper powder

නුවර, ආහාර

රු 650

දින 32
ආහාර-නුවර - කොත්මලේ මිරිස්
කොත්මලේ මිරිස්

නුවර, ආහාර

රු 360

දින 33
ආහාර-නුවර - Bee Honey
Bee Honey

නුවර, ආහාර

රු 1,500

දින 35
ආහාර-නුවර - Orient Tea
Orient Tea

නුවර, ආහාර

රු 590

දින 37
ආහාර-නුවර - Tang mango
Tang mango

නුවර, ආහාර

රු 400

දින 37
ආහාර-නුවර - Tea, masala powders,, ect.....
Tea, masala powders,, ect.....

නුවර, ආහාර

රු 75

දින 44
ආහාර-නුවර - Kithul Honey
Kithul Honey

නුවර, ආහාර

රු 1,200

දින 45
ආහාර-නුවර - Cookies
Cookies

නුවර, ආහාර

රු 85

දින 47
ආහාර-නුවර - Potato Kokis
Potato Kokis

නුවර, ආහාර

රු 120

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!