දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර

ආහාර-නුවර - SALT..
SALT..

නුවර, ආහාර

රු 20

දින 2
ආහාර-නුවර - Tea kola (Thalawakale)
Tea kola (Thalawakale)

නුවර, ආහාර

රු 250

දින 3
ආහාර-නුවර - Pure Pepper powder
Pure Pepper powder

නුවර, ආහාර

රු 950

දින 3
ආහාර-නුවර - Coconut
Coconut

නුවර, ආහාර

රු 57

දින 10
ආහාර-නුවර - Dried Apricot
Dried Apricot

නුවර, ආහාර

රු 480

දින 11
ආහාර-නුවර - Potato chips
Potato chips

නුවර, ආහාර

රු 350

දින 12
ආහාර-නුවර - Tema Halawa
Tema Halawa

නුවර, ආහාර

රු 425

දින 16
ආහාර-නුවර - Tofi Luk
Tofi Luk

නුවර, ආහාර

රු 55

දින 16
ආහාර-නුවර - Durian toffee
Durian toffee

නුවර, ආහාර

රු 1,000

දින 17
ආහාර-නුවර - Chilli powder ...
Chilli powder ...

නුවර, ආහාර

රු 55

දින 21
ආහාර-නුවර - උදු වැල් {udu wal}
උදු වැල් {udu wal}

නුවර, ආහාර

රු 15

දින 22
ආහාර-නුවර - Chicken bucket
Chicken bucket

නුවර, ආහාර

රු 1,200

දින 27
ආහාර-නුවර - Dairy Milk
Dairy Milk

නුවර, ආහාර

රු 580

දින 31
ආහාර-නුවර - වැවි මාඑ
වැවි මාඑ

නුවර, ආහාර

රු 360

දින 31
ආහාර-නුවර - TOBLERONE
TOBLERONE

නුවර, ආහාර

රු 520

දින 31
ආහාර-නුවර - Coconut
Coconut

නුවර, ආහාර

රු 67

දින 36
ආහාර-නුවර - DAILY MILK CHOCOLATE
DAILY MILK CHOCOLATE

නුවර, ආහාර

රු 350

දින 36
ආහාර-නුවර - Salt-(ලුණු කුඩු)
Salt-(ලුණු කුඩු)

නුවර, ආහාර

රු 34

දින 38
ආහාර-නුවර - Orient Tea
Orient Tea

නුවර, ආහාර

රු 590

දින 44
ආහාර-නුවර - காடை இறைச்சி
காடை இறைச்சி

නුවර, ආහාර

රු 1,200

දින 44
ආහාර-නුවර - Milk Powder
Milk Powder

නුවර, ආහාර

රු 2,250

දින 47
ආහාර-නුවර - Srilankan Foods
Srilankan Foods

නුවර, ආහාර

රු 100

දින 50
ආහාර-නුවර - Chocolate
Chocolate

නුවර, ආහාර

රු 520

දින 56
ආහාර-නුවර - Nutella
Nutella

නුවර, ආහාර

රු 1,150

දින 59
ආහාර-නුවර - Upcountry tea
Upcountry tea

නුවර, ආහාර

රු 850

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!