දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආහාර

ආහාර-නුවර - Saffron
Saffron

නුවර, ආහාර

රු 3,500

දින 2
ආහාර-නුවර - Batook
Batook

නුවර, ආහාර

රු 235

දින 2
ආහාර-නුවර - Short Eats
Short Eats

නුවර, ආහාර

රු 25

දින 5
ආහාර-නුවර - Spicy "Sambol"
Spicy "Sambol"

නුවර, ආහාර

රු 1,200

දින 5
ආහාර-නුවර - Honey Bee
Honey Bee

නුවර, ආහාර

රු 2,000

දින 8
ආහාර-නුවර - Icing cake
Icing cake

නුවර, ආහාර

රු 800

දින 14
ආහාර-නුවර - Chewing Gum
Chewing Gum

නුවර, ආහාර

රු 275

දින 32
ආහාර-නුවර - Canned fish
Canned fish

නුවර, ආහාර

රු 215

දින 32
ආහාර-නුවර - Cocoa Beans
Cocoa Beans

නුවර, ආහාර

රු 765

දින 32
ආහාර-නුවර - Packets Of Organic Green Leaves -පලා කොළ
Packets Of Organic Green Leaves -පලා කොළ

සාමාජිකයානුවර, ආහාර

රු 70

දින 36
ආහාර-නුවර - Orient Tea
Orient Tea

නුවර, ආහාර

රු 590

දින 37
ආහාර-නුවර - ඇසුරුම් ගත කාබනික පලා වර්ග
ඇසුරුම් ගත කාබනික පලා වර්ග

සාමාජිකයානුවර, ආහාර

රු 75

දින 38
ආහාර-නුවර - Olive oil extra virgin 2 liter
Olive oil extra virgin 2 liter

නුවර, ආහාර

රු 1,850

දින 38
ආහාර-නුවර - Olive oil
Olive oil

නුවර, ආහාර

රු 850

දින 38
ආහාර-නුවර - OLIVE OIL
OLIVE OIL

නුවර, ආහාර

රු 3,550

දින 38
ආහාර-නුවර - Quail Meat
Quail Meat

නුවර, ආහාර

රු 1,250

දින 39
ආහාර-නුවර - Quail Eggs
Quail Eggs

නුවර, ආහාර

රු 10

දින 39
ආහාර-නුවර - උසස් තත්වයේ කුරුදු - Quality Cinnamon
උසස් තත්වයේ කුරුදු - Quality Cinnamon

සාමාජිකයානුවර, ආහාර

රු 3,800

දින 42
ආහාර-නුවර - ඇසුරුම් ගත කාබනික එළවළු
ඇසුරුම් ගත කාබනික එළවළු

සාමාජිකයානුවර, ආහාර

රු 110

දින 43
ආහාර-නුවර - වස විසෙන් තොර හරිත එළවලු
වස විසෙන් තොර හරිත එළවලු

සාමාජිකයානුවර, ආහාර

රු 70

දින 45
ආහාර-නුවර - වස විසෙන් තොර නැවුම් එළවලු
වස විසෙන් තොර නැවුම් එළවලු

සාමාජිකයානුවර, ආහාර

රු 100

දින 48
ආහාර-නුවර - kaada Quail meat
kaada Quail meat

නුවර, ආහාර

රු 1,200

දින 53
ආහාර-නුවර - Quail kaada egg
Quail kaada egg

නුවර, ආහාර

රු 10

දින 56
ආහාර-නුවර - Curry powders
Curry powders

නුවර, ආහාර

රු 350

දින 58
ආහාර-නුවර - Maldive fish
Maldive fish

නුවර, ආහාර

රු 1,400

දින 58

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!