වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for sale in Lewella Kandy
Hotel for sale in Lewella Kandy

5,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 81,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury hotel for sale in Kandy
Luxury hotel for sale in Kandy

3,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale kundasale
Commercial building for sale kundasale

1,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 41,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury hotel for sale in Kandy
Luxury hotel for sale in Kandy

3,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commecial Building - Gampola
Commecial Building - Gampola

5,400 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - ගෙස්ට් හවුසි, හොස්ටල්, බෝඩිම්, මහනුවර
ගෙස්ට් හවුසි, හොස්ටල්, බෝඩිම්, මහනුවර

12,723 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Guest House For sale In Kandy
Guest House For sale In Kandy

2,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Kandy Prime Property -
Kandy Prime Property -

5,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 156,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop with a house for sale in deltota
Shop with a house for sale in deltota

2,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale in Digana
Shop for sale in Digana

435 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,300,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,070 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 31,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hardware for sale in kandy
Hardware for sale in kandy

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for sale in Lewella Kandy
Hotel for sale in Lewella Kandy

5,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 81,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building with House for Sale - Gampola
Building with House for Sale - Gampola

2,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for Sale in Mawanella, Kandy.
Hotel for Sale in Mawanella, Kandy.

14,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Aviyana Private Chalets - Digana
Aviyana Private Chalets - Digana

1,170 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury Bungalow For Sale In Kandy
Luxury Bungalow For Sale In Kandy

4,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 46,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Investment Building for sale - Kandy
Investment Building for sale - Kandy

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,500,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - House for Sale - Kandy
House for Sale - Kandy

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,500,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Bullding for sale - Pilimatalawa
Bullding for sale - Pilimatalawa

3,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Land for Sale - Kundasale
Land for Sale - Kundasale

2,300 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for Sale in Peradeniya
Building for Sale in Peradeniya

4,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel For Sale In Kandy
Hotel For Sale In Kandy

1,600 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale Gampola.
Commercial Building For Sale Gampola.

5,200 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for Sale in Peradeniya
Building for Sale in Peradeniya

7,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop with land for sale - Gampola
Shop with land for sale - Gampola

1,600 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial property - Katugostota
Commercial property - Katugostota

5,300 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,500,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!