වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Bottle factory for sale in balagolla
Bottle factory for sale in balagolla

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA
SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA

1,540 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Container Hotel Sale In Aniwatthe
Container Hotel Sale In Aniwatthe

20 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

පැය 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale in kandy
Shop for sale in kandy

5,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Bottle factory for sale in balagolla
Bottle factory for sale in balagolla

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA
SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA

1,540 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building in Kandy
Building in Kandy

100,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,050,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - KANDY LUXURY HOTEL - LANKE ROUND
KANDY LUXURY HOTEL - LANKE ROUND

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 360,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building ganoruwa
Building ganoruwa

1,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale Kandy
Shop for sale Kandy

1,270 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kotugodalla at kandy
Shop for sale kotugodalla at kandy

1,250 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 66,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Stores Space in Akurana
Stores Space in Akurana

1,034 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,070 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 31,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,350 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - 3 STORIED BUILDING in Kadugannawa
3 STORIED BUILDING in Kadugannawa

4,054 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for Sale in Gampola
Building for Sale in Gampola

6,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Kandy
Building for sale in Kandy

18,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - House for sale in kandy
House for sale in kandy

1,600 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for Sale in Kandy City
Building for Sale in Kandy City

1,350 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for sale Mawanalle
Hotel for sale Mawanalle

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Gampola
Building for sale in Gampola

1,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop For Sale in Kandy
Shop For Sale in Kandy

408 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury Bungalow for Sale in Nillambe
Luxury Bungalow for Sale in Nillambe

7,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Peradeniya
Building for sale in Peradeniya

1,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale in Kandy
Commercial building for sale in Kandy

600 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building for sale katugastota
Commercial Building for sale katugastota

16,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale in katugastota
Shop for sale in katugastota

600 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!