වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury hotel for sale in Kandy
Luxury hotel for sale in Kandy

3,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Pilimathalawa
Building for sale in Pilimathalawa

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building - Pilimatalava
Commercial building - Pilimatalava

900 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building in Kandy City
Building in Kandy City

990 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 57,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Investment Building for sale - Kandy
Investment Building for sale - Kandy

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - 4 Storey Building For Sale in Gampola
4 Storey Building For Sale in Gampola

1,722 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale - Wattegama
Building for sale - Wattegama

3,900 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - VILLA FOR SALE IN KANDY.
VILLA FOR SALE IN KANDY.

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Polgasdeniya Walawwa For Sale Peradeniya
Polgasdeniya Walawwa For Sale Peradeniya

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Bakery Business For Sale In Kandy
Bakery Business For Sale In Kandy

5,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for Sale in Mawanella, Kandy.
Hotel for Sale in Mawanella, Kandy.

14,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale kandy
Commercial building for sale kandy

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Land SALE - Pilimathalawa
Commercial Land SALE - Pilimathalawa

1,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale - Kandy
Commercial Building For Sale - Kandy

3,250 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale In Kandy
Commercial Building For Sale In Kandy

900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Tourist Hotel For Sale -Kandy
Tourist Hotel For Sale -Kandy

11,571 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 330,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building For Sale - Pilimathalawa
Building For Sale - Pilimathalawa

1,700 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 68,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - ගෙස්ට් හවුසියක් හොස්ටල් බෝඩිම් මහනුවර
ගෙස්ට් හවුසියක් හොස්ටල් බෝඩිම් මහනුවර

12,727 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale Katugasthota
Building for sale Katugasthota

3,264 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,070 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 31,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building for sale kandy
Commercial Building for sale kandy

12,025 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hardware for sale in kandy
Hardware for sale in kandy

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for sale in Pilimathalawa
Building for sale in Pilimathalawa

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Property in Peradeniya
Commercial Property in Peradeniya

12,998 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 105,600,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,350 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Property for sale in Kandy
Property for sale in Kandy

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury hotel for sale in Kandy
Luxury hotel for sale in Kandy

3,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!