වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale In Kandy
Commercial Building For Sale In Kandy

900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Land / Building - Kandy Katugastota Rd
Land / Building - Kandy Katugastota Rd

1,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 195,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Luxury Bungalow for Sale in Kandy
Luxury Bungalow for Sale in Kandy

7,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop For Sale in gampola
Shop For Sale in gampola

1,050 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building Sale Peradeniya Rd
Commercial building Sale Peradeniya Rd

23,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 700,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale Ankumbura Kandy
Shop for sale Ankumbura Kandy

750 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop For Sale in Gampola
Shop For Sale in Gampola

681 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale kandy
Commercial building for sale kandy

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Mountain View Property In Hanthana
Mountain View Property In Hanthana

25 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - New service station wattegama
New service station wattegama

6,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Boutique Hotel, Rajawella
Boutique Hotel, Rajawella

10,448 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Centre Of City - Nawalapitiya
Centre Of City - Nawalapitiya

43,500 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Business property for Sale - Kandy
Business property for Sale - Kandy

1,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial property for sale in Digana
Commercial property for sale in Digana

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale In Kandy
Commercial Building For Sale In Kandy

900 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial building for sale in Gampola
Commercial building for sale in Gampola

240 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,070 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 31,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building for sale kandy
Commercial Building for sale kandy

12,025 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hardware for sale in kandy
Hardware for sale in kandy

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Land / Building - Kandy Katugastota Rd
Land / Building - Kandy Katugastota Rd

1,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 195,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for sale in kandy city limit
Hotel for sale in kandy city limit

11,571 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 330,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Shop for sale kandy
Shop for sale kandy

1,350 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - BUILDING FOR SALE IN KATUGASTOTA
BUILDING FOR SALE IN KATUGASTOTA

3,200 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Property for sale in Polgolla
Commercial Property for sale in Polgolla

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Building for Sale in Peradeniya
Building for Sale in Peradeniya

4,800 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Building For Sale Kandy
Commercial Building For Sale Kandy

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Commercial Shop For Sale - kandy
Commercial Shop For Sale - kandy

60 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!