වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-නුවර - Web design / development
Web design / development

නුවර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Kottu grill
Kottu grill

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - High Pressure Washer WM 220 - 1200
High Pressure Washer WM 220 - 1200

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,500

පැය 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Display freezer
Display freezer

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bottle Coolers
Bottle Coolers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 269,500

සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-නුවර - Ultra Sound Scanner_ TOSHIBA Nemio XG
Ultra Sound Scanner_ TOSHIBA Nemio XG

නුවර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 2,000,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Juki Feed of The Arm Machine
Juki Feed of The Arm Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Concrete mixer
Concrete mixer

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - FG WILSON 150 KVA Generator
FG WILSON 150 KVA Generator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,000,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - UK made Generator
UK made Generator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 85,000

දින 7
Car/three Wheel Service Hoist Wanted

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Supermarket buckets
Supermarket buckets

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,250

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Supermarket Trolley
Supermarket Trolley

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Hotel cutting tables
Hotel cutting tables

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Farmshop cutting table
Farmshop cutting table

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Spice trolley
Spice trolley

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 39,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - High pressure gas stove
High pressure gas stove

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 69,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Low pressure gas stove
Low pressure gas stove

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 59,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Kottu grill
Kottu grill

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Sinks
Sinks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cake display cabinet
Cake display cabinet

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cashier counter
Cashier counter

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Corner Display Cabinet
Corner Display Cabinet

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Display cabinet
Display cabinet

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Buffet set
Buffet set

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 8
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-නුවර - Business Cards / Visiting
Business Cards / Visiting

නුවර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 2

දින 8
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-නුවර - Web design / development
Web design / development

නුවර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!