වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඹුරුපිටිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

13,912 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Bolero maxi truck 2013
Mahindra Bolero maxi truck 2013

80,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Viking 2002
Ashok Leyland Viking 2002

75,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolphin 1990
Toyota Dolphin 1990

200,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Dimo Lokka 2014
Tata Dimo Lokka 2014

50,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,510,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Hiace Sell 1988
Toyota Hiace Sell 1988

263,235 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

53,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

13,912 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Maximo VX Plus 2015
Mahindra Maximo VX Plus 2015

38,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu ELF 2012
Isuzu ELF 2012

169,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Viking 2010
Ashok Leyland Viking 2010

150,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,500,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu 4BC1 1985
Isuzu 4BC1 1985

400,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu npr,4he1 ,blue 1999
Isuzu npr,4he1 ,blue 1999

240,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda Bongo(56) 1991
Mazda Bongo(56) 1991

50,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,620,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan Bongo 1998
Nissan Bongo 1998

240,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Xenon 2016
Tata Xenon 2016

25,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda Freezer Truck 2016
Mazda Freezer Truck 2016

154,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Maximo Plus VX 2015
Mahindra Maximo Plus VX 2015

37,500 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 42
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Dimo Lokka 2012
Tata Dimo Lokka 2012

71,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu 4hk1 2006
Isuzu 4hk1 2006

266,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Cargo 2016
Ashok Leyland Cargo 2016

72,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra maximo 2012
Mahindra maximo 2012

30,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda Bongo Freezer Truck 2010
Mazda Bongo Freezer Truck 2010

168,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 46
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Bus 2013
Ashok Leyland Bus 2013

103,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 57
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota TOWNACE 2000
Toyota TOWNACE 2000

280,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!