දැන්විම් 5,684 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වාහන

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කළුතර - Axio dashboard
Axio dashboard

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කළුතර - Toyota Prius S-Touring Selection 2016
Toyota Prius S-Touring Selection 2016

40,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 7,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Bola Rosa Bus 2007
Mitsubishi Bola Rosa Bus 2007

290,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,625,000

මෝටර් රථ-කළුතර - Toyota Allion 260 2011
Toyota Allion 260 2011

84,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 5,000,000

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

විනාඩි 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Avenger Street 180 [6] 2018
Bajaj Avenger Street 180 [6] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,485

විනාඩි 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 Twin Disc [55] 2018
Bajaj Pulsar 150 Twin Disc [55] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,590

විනාඩි 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 CT 100 ES [1] 2018
Bajaj CT100 CT 100 ES [1] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,990

විනාඩි 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina ES [57] 2018
Bajaj Platina ES [57] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,990

විනාඩි 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 200NS [5] 2018
Bajaj Pulsar NS200 200NS [5] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,485

විනාඩි 41
මෝටර් රථ-කළුතර - Toyota Axio Hybrid 2014
Toyota Axio Hybrid 2014

66,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 4,800,000

විනාඩි 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

52,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

විනාඩි 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 [60] 2018
Bajaj Discover 125 [60] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,590

පැය 1 යි
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කළුතර - Training Engine
Training Engine

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 550,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කළුතර - Iifting Machine
Iifting Machine

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 700,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 [58] 2018
Bajaj Pulsar 150 [58] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,985

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache - 2019
TVS Apache - 2019

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර් රථ-කළුතර - Mazda 3 new version 2014
Mazda 3 new version 2014

45,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 4,775,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu ELF 2002
Isuzu ELF 2002

250,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-කළුතර - Honda Civic Hybrid FD3 2008
Honda Civic Hybrid FD3 2008

148,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 3,200,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කළුතර - Toyota Corolla AE 101 1996
Toyota Corolla AE 101 1996

100,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 1,600,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කළුතර - Toyota Soluna GLI 2000
Toyota Soluna GLI 2000

164,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 1,790,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq - 2019
TVS Ntorq - 2019

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

මෝටර් රථ-කළුතර - Maruti Suzuki 800 2010
Maruti Suzuki 800 2010

72,000 km

කළුතර, මෝටර් රථ

රු 1,335,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata RX 207 2015
Tata RX 207 2015

50,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABF 2018
Three wheeler ABF 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 62,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler Abg 2018
Three Wheeler Abg 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 63,000

පැය 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!