වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 350 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Maxximo Plus 2016
Mahindra Maxximo Plus 2016

23,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,265,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 2017
Toyota KDH 2017

21,800 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu CREW CAB 2001
Isuzu CREW CAB 2001

180,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Micro Loader 717 2016
Micro Loader 717 2016

31,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,137,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Bolero 2011
Mahindra Bolero 2011

40,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi MINI CAB, White 1999
Mitsubishi MINI CAB, White 1999

22,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Dimo Batta LG-**** 2009
Dimo Batta LG-**** 2009

12,356 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 465,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki every 2016
Suzuki every 2016

11,662 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan Long Model 1996
Nissan Caravan Long Model 1996

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,425,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH Super GL 2010
Toyota KDH Super GL 2010

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Vanette 1995
Mazda Vanette 1995

120,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,080,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace 1991
Toyota Townace 1991

220,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota LH60V 1983
Toyota LH60V 1983

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

147,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki Every PC 2015
Suzuki Every PC 2015

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Hiace Shell 1988
Toyota Hiace Shell 1988

300,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,095,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Bolero Truck 2015
Mahindra Bolero Truck 2015

40,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Serena 1996
Nissan Serena 1996

210,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH Hiace 221 2016
Toyota KDH Hiace 221 2016

61,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota kr42 2005
Toyota kr42 2005

78,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota townace kr42 2003
Toyota townace kr42 2003

80,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Noah Townace 1999
Toyota Noah Townace 1999

90,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,125,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Juston 2002
Isuzu Juston 2002

260,500 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR27 Lotto 1994
Toyota CR27 Lotto 1994

175,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu elf 350 1988
Isuzu elf 350 1988

12,345 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,080,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Buddy freezer lorry 2011
Mitsubishi Buddy freezer lorry 2011

120,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland H4cti 2007
Ashok Leyland H4cti 2007

75,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!