වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 407 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Caravan 1995
Nissan Caravan 1995

200,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,640,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 222 2015
Toyota KDH 222 2015

80,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Unomo DFSK 2015
Unomo DFSK 2015

35,905 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,464,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota TownAce CR27 Van 1991
Toyota TownAce CR27 Van 1991

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Minicab 2000
Mitsubishi Minicab 2000

220,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

129,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,375,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette largo 1991
Nissan Vanette largo 1991

242,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Town Ase 1993
Toyota Town Ase 1993

160,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota DOLPIN LH113 1992
Toyota DOLPIN LH113 1992

462,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,795,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Minicab 2000
Mitsubishi Minicab 2000

120,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Daihatsu HIJET 1999
Daihatsu HIJET 1999

262,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi L300 1998
Mitsubishi L300 1998

280,780 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette 2006
Nissan Vanette 2006

130,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu tipeer 1994
Isuzu tipeer 1994

96,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maximo 2012
Mahindra maximo 2012

76,500 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 685,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Dimo Batta tata EX2 2014
Dimo Batta tata EX2 2014

82,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 935,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Bolero (maxi truck) 2013
Mahindra Bolero (maxi truck) 2013

47,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota LiteAce CM36 Van 1991
Toyota LiteAce CM36 Van 1991

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,480,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin Hiace LH113 1993
Toyota Dolphin Hiace LH113 1993

169,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

143,587 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Brawny van 1995
Mazda Brawny van 1995

195,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Bola Rosa 2007
Mitsubishi Bola Rosa 2007

220,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Maximo VX Plus 2015
Maximo VX Plus 2015

89,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR 41 NOHA 1997
Toyota CR 41 NOHA 1997

160,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Hiace 2015
Toyota Hiace 2015

60,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,580,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu NLR55E White 2015
Isuzu NLR55E White 2015

74,989 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland Lorry 1978
Ashok Leyland Lorry 1978

325,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 560,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!