වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 474 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi MINI TRUCK.WHITE 2002
Mitsubishi MINI TRUCK.WHITE 2002

180,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 960,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin 1994
Toyota Dolphin 1994

381,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,770,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Daihatsu hijet 2005
Daihatsu hijet 2005

130,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Unimo lokka 2013
Unimo lokka 2013

60,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Maximo plus vs 2014
Mahindra Maximo plus vs 2014

51,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 980,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Maximo plus vs 2014
Mahindra Maximo plus vs 2014

51,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 980,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu ELF - White color 1999
Isuzu ELF - White color 1999

230,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,375,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Ashok Leyland PARTNER LS 2014
Ashok Leyland PARTNER LS 2014

80,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Serena Van 1993
Nissan Serena Van 1993

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Bongo 2006
Mazda Bongo 2006

128,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Unimo lokka 2016
Unimo lokka 2016

70,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,062,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan UD tipper 1994
Nissan UD tipper 1994

375,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace Lotto CR27 1992
Toyota Townace Lotto CR27 1992

29,884 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin LH13 1992
Toyota Dolphin LH13 1992

300,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki every full join 64 2015
Suzuki every full join 64 2015

39,900 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,640,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KR42 Noah Diesel 2001
Toyota KR42 Noah Diesel 2001

126,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota LH 113 GL VAN 1994
Toyota LH 113 GL VAN 1994

250,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota REGIUS 1997
Toyota REGIUS 1997

250,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

86,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra BOLERO PICKUP 2012
Mahindra BOLERO PICKUP 2012

70,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Micro MPV lll 2010
Micro MPV lll 2010

86,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki DA 17 2015
Suzuki DA 17 2015

47,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota DYNA 150 D 2006
Toyota DYNA 150 D 2006

185,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Shell LH61 1988
Toyota Shell LH61 1988

100,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,265,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette 1999
Nissan Vanette 1999

338,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Minicab 1999
Mitsubishi Minicab 1999

133,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,445,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maximo plus 2015
Mahindra maximo plus 2015

51,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,045,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!