වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 448 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu Tipper (Dump Truck) 2001
Isuzu Tipper (Dump Truck) 2001

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi minicab townbox 2011
Mitsubishi minicab townbox 2011

113,500 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota CR 27 Town Ace 1997
Toyota CR 27 Town Ace 1997

260,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,610,000

විනාඩි 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Foton Lorry 2013
Foton Lorry 2013

68,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Serena FX1 1996
Nissan Serena FX1 1996

500 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota townace cr27 lotto 1994
Toyota townace cr27 lotto 1994

300,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,425,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata 207 Single Cab 2006
Tata 207 Single Cab 2006

58,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Titan 1993
Mazda Titan 1993

340,580 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata Dimo Batta ACE 2006
Tata Dimo Batta ACE 2006

33,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 490,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 200 GL 2007
Toyota KDH 200 GL 2007

250,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mazda Bongo 2006
Mazda Bongo 2006

168,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,235,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi Mini cab 2011
Mitsubishi Mini cab 2011

80,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Tipper 2000
Toyota Tipper 2000

300,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Dimo Batta Ex2DAC 2016
Dimo Batta Ex2DAC 2016

39,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,115,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mahindra maximo puls Vx DAB 2015
Mahindra maximo puls Vx DAB 2015

39,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,078,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Dimo Batta ACE HT2 DAB 2015
Dimo Batta ACE HT2 DAB 2015

49,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Townace KR42 GL 2007
Toyota Townace KR42 GL 2007

57,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KDH 200 Gl 2006
Toyota KDH 200 Gl 2006

160,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Serena FX 1995
Nissan Serena FX 1995

147,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,510,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Isuzu NKR 2004
Isuzu NKR 2004

400,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Mitsubishi L300 Delica 1982
Mitsubishi L300 Delica 1982

120,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 595,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota KR42 TownAce 1998
Toyota KR42 TownAce 1998

150,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Nissan Vanette 1999
Nissan Vanette 1999

274,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,310,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata Dimo Batta 2013
Tata Dimo Batta 2013

104,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Toyota Dolphin 1992
Toyota Dolphin 1992

201,000 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කළුතර - Tata LP7135 2007
Tata LP7135 2007

306,180 km

කළුතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!