දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Classes
English Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Physics A/L classes
Physics A/L classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Spoken English Classes
Spoken English Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - MATHEMATICS - Grade 6-11 Home Visiting Group or Individual Classes
MATHEMATICS - Grade 6-11 Home Visiting Group or Individual Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Grade 6 to 11 Mathematics in English Medium
Grade 6 to 11 Mathematics in English Medium

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - O/L Mathematics Classes
O/L Mathematics Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය - සා. පෙල
දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Combined Mathematics
Combined Mathematics

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 42
English Medium Mathematics

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 50
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chemistry Paper & Revision Class
Chemistry Paper & Revision Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Language Classes in Panadura
English Language Classes in Panadura

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Physics Sinhala Medium Classes for Advanced Level
Physics Sinhala Medium Classes for Advanced Level

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 54
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ගණිතය පන්ති 2019
ගණිතය පන්ති 2019

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Class
English Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 250

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Classes
English Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 57
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)
AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!