වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Gym 1000
Gym 1000

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - EverLast boxing gloves & a punching bag
EverLast boxing gloves & a punching bag

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Ab Rocket Twister
Ab Rocket Twister

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Orbitrack-Body Strider
Orbitrack-Body Strider

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Body trainer
Body trainer

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Home Gym
Home Gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 38,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Weight Lifting Leather Hand Gloves
Weight Lifting Leather Hand Gloves

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 750

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Wonder core
Wonder core

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - NIGHT VISION DEVICE YUKON 4X50
NIGHT VISION DEVICE YUKON 4X50

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 38,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Surfing Board
Surfing Board

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Original Yonex Badminton shoes
Original Yonex Badminton shoes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Tennis racquets
Tennis racquets

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - NordiTrack thread mill
NordiTrack thread mill

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Orbitech Exercise machine
Orbitech Exercise machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,700

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket equipment
Cricket equipment

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Weight Lifting Leather Hand Gloves
Weight Lifting Leather Hand Gloves

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 990

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Tents
Tents

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,950

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Bench
Bench

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Fitness Gym Set
Fitness Gym Set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Rock Gym
Rock Gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Running shoes
Running shoes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - AB Machines
AB Machines

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 49,000

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Chine ups machine
Chine ups machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Bench
Bench

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - TECHNO GEAR Home Gym
TECHNO GEAR Home Gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!