වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Fila football shoes
Fila football shoes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

විනාඩි 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Football shoes Adidas
Football shoes Adidas

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - ITF Standard A grade tennis balls
ITF Standard A grade tennis balls

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 550

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - home Gym set aka aran satiyai
home Gym set aka aran satiyai

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 55,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - SG Sierra 250 bat
SG Sierra 250 bat

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Full complete Gym Set
Full complete Gym Set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 600,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Total Gym
Total Gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket bat made in uk
Cricket bat made in uk

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - GRAY-NICOLLS SUPERNOVA pads and glous
GRAY-NICOLLS SUPERNOVA pads and glous

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Push cycle
Push cycle

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Treadmill Nordic Track
Treadmill Nordic Track

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 95,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Gym power rak
Gym power rak

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Running Machine
Running Machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 38,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Exercise Machine
Exercise Machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Nike sport shoes
Nike sport shoes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Orbitrek
Orbitrek

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket bat
Cricket bat

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Gym set
Gym set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 29,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Obitrek Cycle
Obitrek Cycle

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Li-ning shoes
Li-ning shoes

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Lat pull down
Lat pull down

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 145,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Preacher curl machine
Preacher curl machine

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 75,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Home gym
Home gym

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 56,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - GYM Set
GYM Set

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 37,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Wheel, bar
Wheel, bar

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!