වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 269 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

14,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

31,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFD 2017
Yamaha FZ VIR 2 BFD 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VER 2.0 2018
Yamaha FZ VER 2.0 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ FZ16 2018
Yamaha FZ FZ16 2018

113 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFD 2017
Yamaha FZ VIR 2 BFD 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFQ 2017
Yamaha FZ VIR 2 BFQ 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFU 2017
Yamaha FZ VIR 2 BFU 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFR 2017
Yamaha FZ VIR 2 BFR 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR ***** 2017
Yamaha Ray ZR ***** 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ Black 2018
Yamaha FZ Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ නව 2018
Yamaha FZ නව 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Fzs version 2 2016
Yamaha FZ S Fzs version 2 2016

14,880 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,500

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S version 2 2016
Yamaha FZ S version 2 2016

13,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S version 2 2016
Yamaha FZ S version 2 2016

14,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S varshan 2 2015
Yamaha FZ S varshan 2 2015

17,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR DISC RED 2018
Yamaha Ray ZR DISC RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR NAVY BLUE 2018
Yamaha Ray ZR NAVY BLUE 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ BLACK 2018
Yamaha FZ BLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S BED 2017
Yamaha FZ S BED 2017

10,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 71,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S version 2 2017
Yamaha FZ S version 2 2017

11,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZs 160cc 2017
Yamaha FZ S FZs 160cc 2017

12,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFQ ONLight 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFQ ONLight 2018

4,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!