දැන්විම් 1,003 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - 15p Land for sale in Horana
15p Land for sale in Horana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Kalutara
Land for Sale in Kalutara

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 50,500 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land in kalutara
Land in kalutara

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Horana
Land For Sale In Horana

2.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 5,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කළුතර - ස්වභාවික පස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට, හොරණ
ස්වභාවික පස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට, හොරණ

14.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,043,400 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 13 perch for sale in horana/anguruwatota
13 perch for sale in horana/anguruwatota

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 702,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land near Ingiriya Town
Land near Ingiriya Town

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale Wadduwa
Land For Sale Wadduwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - අළුත්ගම වටින ඉඩම
අළුත්ගම වටින ඉඩම

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 39,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - වැඩි වටිනාකම සහිත ඉඩම/මාරගහහේන
වැඩි වටිනාකම සහිත ඉඩම/මාරගහහේන

10.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 738,300 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Residential Land in Horana
Residential Land in Horana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,146,600 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land face Horana/Thalgahawila Bus Road
Land face Horana/Thalgahawila Bus Road

160.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ / Land for Sale
හොරණ / Land for Sale

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,260,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පෝරුවදණ්ඩ සංඝමිත්තා මාවතේ කුරුඳු ඉඩම
පෝරුවදණ්ඩ සංඝමිත්තා මාවතේ කුරුඳු ඉඩම

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Best Land for Sale in Bandaragama
Best Land for Sale in Bandaragama

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 2,720,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - සුන්දර පරිසරයක පිහිටි ඉඩම/Gurugoda
සුන්දර පරිසරයක පිහිටි ඉඩම/Gurugoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Kalutara
Land in Kalutara

16.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 40,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land near horana uduwa bus road
Land near horana uduwa bus road

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 72,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - ඉංගිරියෙන් බිම් කොටස්
ඉංගිරියෙන් බිම් කොටස්

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,030,400 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 24per for sale /horana/boralugoda
24per for sale /horana/boralugoda

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 3,264,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA
LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Horana ට ළඟ ඉඩමක්
Horana ට ළඟ ඉඩමක්

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 890,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - නාර්තුපානෙන් ඉඩමක් විකිණීමට හොරණ
නාර්තුපානෙන් ඉඩමක් විකිණීමට හොරණ

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 702,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in St Anthony's church Kalutara
Land in St Anthony's church Kalutara

12.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale in Kaluthara
Land For Sale in Kaluthara

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පර්චස් 10ක් මාරගහහේනෙන්
පර්චස් 10ක් මාරගහහේනෙන්

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!