දැන්විම් 1,202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale, Panadura
Land for sale, Panadura

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Bandaragama
Land For Sale - Bandaragama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Pandura
Land for Sale Pandura

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale - Panadura
Land for sale - Panadura

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale - Horana
Land for Sale - Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land & House For Sale in - Ingiriya
Land & House For Sale in - Ingiriya

80.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale In Panadura
Land for Sale In Panadura

15.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
Resident land for sale urgent Panadura

32.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 58.50p Land for sale in Poruwadanda
58.50p Land for sale in Poruwadanda

58.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණින්ම ඉඩමක්
හොරණින්ම ඉඩමක්

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 2,088,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - අඟුරුවාතොට ඉඩම් විකිණීමට
හොරණ - අඟුරුවාතොට ඉඩම් විකිණීමට

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 64,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ බොරළුගොඩ ඉඩම්
හොරණ බොරළුගොඩ ඉඩම්

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,268,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - අසපුවකට වඩාත් සුදුසු ඉඩමක් | Ingiriya
අසපුවකට වඩාත් සුදුසු ඉඩමක් | Ingiriya

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - ව්‍යාපාරයකට සුදුසු හොරණ ඉඩම
ව්‍යාපාරයකට සුදුසු හොරණ ඉඩම

400.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - 12p Land in Horana
12p Land in Horana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Poruwadanda
Land in Poruwadanda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Ingiriya - Halwathura
Land for sale in Ingiriya - Halwathura

12.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 97,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Panadura town
Land for sale in Panadura town

15.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - හොරණ, කුඹුකෙන් ඉඩම්
හොරණ, කුඹුකෙන් ඉඩම්

10.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,785,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale Horana | Kumbuka
Land for Sale Horana | Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale - Horana
Land for Sale - Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Moragahahena Horana
Land for sale in Moragahahena Horana

16.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් | Horana
නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් | Horana

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 6,277,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana / Gurugoda
Land in Horana / Gurugoda

13.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,541,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Commercial & Residential Land In Horana
Commercial & Residential Land In Horana

7.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land - Horana 1.5 Km Taxila
Land - Horana 1.5 Km Taxila

45.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!