දැන්විම් 1,187 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - 3 Acre Bare land for sale Welipenna
3 Acre Bare land for sale Welipenna

3.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Yatadola Matugama
Land for sale in Yatadola Matugama

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 69,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,595,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 9
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE IN PANADURA.
LAND FOR SALE IN PANADURA.

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 14
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana 44P
Land in Horana 44P

44.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 24
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale - Horana
Land for Sale - Horana

74.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - 12P in Poruwadanda
12P in Poruwadanda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Horana
Land For Sale - Horana

13.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 83,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land for sale
Ingiriya Land for sale

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Aluthgama
Land for Sale in Aluthgama

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Bandaragama
Land for Sale in Bandaragama

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 156,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale - Bandaragama
Land for sale - Bandaragama

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Horana 10p
Land For Sale - Horana 10p

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - Horana l Poruwadanda Land
Horana l Poruwadanda Land

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Horana
Land For Sale - Horana

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,219,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කළුතර - පොල් වගාව සහිත ඉඩමක් - හොරණ
පොල් වගාව සහිත ඉඩමක් - හොරණ

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Kalutara
Land for Sale in Kalutara

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Kahathuduwa, Gonapola
Land for sale in Kahathuduwa, Gonapola

158.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Thekkawatta, Hirana, Panadura
Land for Sale in Thekkawatta, Hirana, Panadura

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කළුතර - Land in Bandaragama
Land in Bandaragama

10.48 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,991,200 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Moratuwa
Land For Sale - Moratuwa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land | Panadura For sale
Land | Panadura For sale

11.93 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Bare Land For Sale In Panadura
Bare Land For Sale In Panadura

23.05 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in 500m Ingiriya Town
Land for Sale in 500m Ingiriya Town

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ ආයෝජන කලාපයට ළඟ ඉඩමක්
හොරණ ආයෝජන කලාපයට ළඟ ඉඩමක්

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land
Ingiriya Land

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Valuable Property l Horana
Valuable Property l Horana

13.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!