දැන්විම් 1,226 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Land in Moronthuduwa | Plot 6
Land in Moronthuduwa | Plot 6

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA
LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land from Horana pokunuwita town
Land from Horana pokunuwita town

12.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Beach-front land, 4 acres; Wadduwa
Beach-front land, 4 acres; Wadduwa

4.0 අක්කර

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 480,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Flat Land for Sale | Horana
Flat Land for Sale | Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,860,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana - Maragahahena
Land in Horana - Maragahahena

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 108,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Bandaragama
Land for sale in Bandaragama

10.3 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Newdawa - Panadura
Land for Sale in Newdawa - Panadura

20.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale Ittapana
Land For Sale Ittapana

12.7 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,700,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Panadura
Land for sale in Panadura

6.4 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - පානඳුර ගල්තුඩේ ඉඩම් Land in Galtude
පානඳුර ගල්තුඩේ ඉඩම් Land in Galtude

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana - Rathmalgoda Land
Horana - Rathmalgoda Land

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,020,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana | Com Land C0505
Horana | Com Land C0505

238.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Panadura Land Sale
Panadura Land Sale

29.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණට ළඟ ඉඩමක්
හොරණට ළඟ ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,980,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Ingiriya
Land For Sale In Ingiriya

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - කෙත් යායක් මූණත පිහිටි ඉඩම| Horana
කෙත් යායක් මූණත පිහිටි ඉඩම| Horana

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 6,277,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Lands for sale in Panadura
Lands for sale in Panadura

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Best Residential Area | Boralugoda
Best Residential Area | Boralugoda

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,975,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - සවුගස් හන්දියට ළඟ ඉඩමක්
හොරණ - සවුගස් හන්දියට ළඟ ඉඩමක්

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,188,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For sale in - Horana
Land For sale in - Horana

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 82,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,310,400 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Kalutara
Land for Sale in Kalutara

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale in - Alutgama
Land For Sale in - Alutgama

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,120,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale horana - PORUWADANDA
Land for sale horana - PORUWADANDA

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!