දැන්විම් 1,171 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-කළුතර - Commercial land for sale -Wadduwa
Commercial land for sale -Wadduwa

22.36 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 960,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for Holiday Home near Bandaragama
Land for Holiday Home near Bandaragama

102.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Panadura, Aruggoda
Land for sale in Panadura, Aruggoda

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 4
ඉඩම්-කළුතර - Horana - Poruwadanda 46.5P Land for sale
Horana - Poruwadanda 46.5P Land for sale

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale - Poruwadanda
Horana Land For Sale - Poruwadanda

58.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Horana
Land for Sale in Horana

12.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Alutgama Land for Sale
Alutgama Land for Sale

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana / Boralugoda
Land in Horana / Boralugoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කළුතර - දර්ශනීය පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් - ඉංගිරිය
දර්ශනීය පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් - ඉංගිරිය

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,428,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - 12P for sale Horana.
12P for sale Horana.

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,980,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land in Aguruwathota
Land in Aguruwathota

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 64,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land Over looking Bolgoda Lake
Land Over looking Bolgoda Lake

39.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 315,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale -Horana
Land For Sale -Horana

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Horana|Boralugoda
Land For Sale - Horana|Boralugoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale - Wadduwa
Land for sale - Wadduwa

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE-HORANA
LAND FOR SALE-HORANA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ ට ළඟයි. වටිනාකම වැඩියි.
හොරණ ට ළඟයි. වටිනාකම වැඩියි.

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ හොදම ඉඩම
හොරණ හොදම ඉඩම

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale
Horana Land For Sale

12.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 992,200 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - රත්මල්ගොඩ ඉඩම්
හොරණ - රත්මල්ගොඩ ඉඩම්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,068,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Land in Moronthuduwa | Plot 2
Land in Moronthuduwa | Plot 2

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - අගනා බිම් කොටසක් කලුතරින් - කළුතර
අගනා බිම් කොටසක් කලුතරින් - කළුතර

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 890,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 11
ඉඩම්-කළුතර - Land for Holiday Home near Bandaragama
Land for Holiday Home near Bandaragama

102.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE IN WADDUWA (GALLE RD)
LAND FOR SALE IN WADDUWA (GALLE RD)

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 13
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Kalutara
Land for sale in Kalutara

2.5 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!