වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Accounts Assistant (Male) - Alutgama
Accounts Assistant (Male) - Alutgama

N.H.Piyasena & Sons (Pvt) Ltd

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පාරිභෝගික සේවා සහායක - බණ්ඩාරගම
පාරිභෝගික සේවා සහායක - බණ්ඩාරගම

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - බණ්ඩාරගම
මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - බණ්ඩාරගම

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක - බණ්ඩාරගම
පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක - බණ්ඩාරගම

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Accounts Clerk - Horana
Accounts Clerk - Horana

SURANJA INVESTMENT (PVT) LTD - HORANA

රු 20,000 - 25,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Sales Assistant - Kalutara

IF Garment

රු 18,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Delivery Driver - Panadura
Delivery Driver - Panadura

Daraz.lk

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Cashier - Kalutara
Cashier - Kalutara

Simlo Restaurants and foods pvt ltd

රු 25,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - IT Assistant - Bandaragama
IT Assistant - Bandaragama

Fastwebs

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
HR Manager - Wadduwa

A boutique hotel coming up in the coastal area

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
Trainee Assistant Manager - Horana

OPTIMO GROUP

රු 28,000 - 35,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales Assistants (female) - Kaluthara
Sales Assistants (female) - Kaluthara

Private poster

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Driver - Wadduwa

nuwan perera

රු 40,000 - 45,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - මැණික් කැපුම් කරුවන් - වාද්දූව
මැණික් කැපුම් කරුවන් - වාද්දූව

SWISS CUT & DESIGN (PVT) LTD.

රු 21,000 - 50,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Driver - Horana

DS Distributors - Horana

රු 28,000 - 30,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Promotion Assistant Manager - Panadura
Promotion Assistant Manager - Panadura

granton international

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Showroom Sales Staff - Panadura
Showroom Sales Staff - Panadura

Teleseen Marketing

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Showroom Sales Staff - Kalutara
Showroom Sales Staff - Kalutara

Teleseen Marketing

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - වෙළඳ සහයකයන්
වෙළඳ සහයකයන්

silvervalley farm shop

රු 20,000 - 45,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Trainee Sales Representative - Panadura
Trainee Sales Representative - Panadura

ACON PARTY FAVORS (PVT) LTD

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - හොරණ
සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - හොරණ

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Business Development Executive - Horana
Business Development Executive - Horana

Apogee Automation Systems

රු 25,000 - 60,000

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Sales Assistant - Panadura
Sales Assistant - Panadura

KAD Enterprises

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
වායු සමීකරණ කාර්මිකයින් - පානදුර

Duminda Ref. Engineering

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - කළුතර
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - කළුතර

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - F & B Executive - Wadduwa
F & B Executive - Wadduwa

Laya Beach Hotel

කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!