දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Excavater (Cat E120B)
Excavater (Cat E120B)

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB P12
JCB P12

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Excavator (komatsu)
Excavator (komatsu)

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 470,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Backo Loader 1990
Backo Loader 1990

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Excavator MM35T
Excavator MM35T

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kobelco Yutani Sk03 Excavator
Kobelco Yutani Sk03 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu DS - 120 Excavator
Komatsu DS - 120 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,350,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komitsu Excavator PC30-3
Komitsu Excavator PC30-3

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Wheel loader Komatsu
Wheel loader Komatsu

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,600,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Forklift
Forklift

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Eicher Jambo 20-16 2005
Eicher Jambo 20-16 2005

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Excavator Yanmar YB-25
Excavator Yanmar YB-25

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 50
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX Excavator
JCB 3CX Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 52
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Tractor Rotari
Tractor Rotari

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 275,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!