වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - TCM 10
TCM 10

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Hitachi 120-7 Excavator
Hitachi 120-7 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kubota Tractor M4030
Kubota Tractor M4030

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu 30
Komatsu 30

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Hitachi landy එස්කෙවේටරය
Hitachi landy එස්කෙවේටරය

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - CAT 303CR
CAT 303CR

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,150,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - IHI 30 NX Excavator
IHI 30 NX Excavator

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - HITACHI EX120-3
HITACHI EX120-3

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,600,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - KOMATSU PC130-6
KOMATSU PC130-6

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,600,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Mitsubishi Canter 1999
Mitsubishi Canter 1999

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - මිට්සුබිසි එක්ස්කැවේටර්
මිට්සුබිසි එක්ස්කැවේටර්

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Loader
Loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu Excavator PC30-6
Komatsu Excavator PC30-6

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Bulldozer D4D
Bulldozer D4D

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - HITACHI EX200-3
HITACHI EX200-3

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,250,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - EXCAVATOR 230LM SMART
EXCAVATOR 230LM SMART

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 13,000,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - 3/4 D4D කැටපිලර් යන්ත්‍රය
3/4 D4D කැටපිලර් යන්ත්‍රය

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB Excavator
JCB Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Tractor
Tractor

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - HITACHI EX 120-2
HITACHI EX 120-2

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - CAT ROLLER
CAT ROLLER

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - KOMATSU PC120-6
KOMATSU PC120-6

සාමාජිකයාකළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,750,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX
JCB 3CX

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,885,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Caterpillar 910E loader
Caterpillar 910E loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Hitachi EX 30 excavator
Hitachi EX 30 excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!