වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Massey Ferguson
Massey Ferguson

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 580,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kubota L2201
Kubota L2201

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kubota L2202 Tractor
Kubota L2202 Tractor

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Eskavator yb351 35
Eskavator yb351 35

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 545,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - TCM 815-2 wheel loader
TCM 815-2 wheel loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,600,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Tractor with tailor
Tractor with tailor

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kobelco
Kobelco

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - TCM 15 Wheel loader
TCM 15 Wheel loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX
JCB 3CX

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX
JCB 3CX

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,725,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Yanmar YB1200 Excavator
Yanmar YB1200 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu SD-10 Loader
Komatsu SD-10 Loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Fork Lift
Fork Lift

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 625,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu PC 30-7 Excavator
Komatsu PC 30-7 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Caterpillar D3B
Caterpillar D3B

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3cx
JCB 3cx

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - sonalika
sonalika

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX
JCB 3CX

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - IHI 32J excavator
IHI 32J excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu excavator
Komatsu excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 450,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Kobelco LK 300A
Kobelco LK 300A

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Caterpillar 910E Pay Loader 2008
Caterpillar 910E Pay Loader 2008

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,300,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - JCB 3CX loader
JCB 3CX loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,100,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu backhoe loader
Komatsu backhoe loader

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Yanmar Excavator
Yanmar Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 620,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Nissan Fork Lift
Nissan Fork Lift

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!