දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආහාර

ආහාර-කළුතර - Black Pepper
Black Pepper

කළුතර, ආහාර

රු 1,400

පැය 5
ආහාර-කළුතර - Gambiris 100kg
Gambiris 100kg

කළුතර, ආහාර

රු 850

දින 2
ආහාර-කළුතර - Moringa
Moringa

කළුතර, ආහාර

රු 1,300

දින 7
ආහාර-කළුතර - Black pepper ( Gammiris)
Black pepper ( Gammiris)

කළුතර, ආහාර

රු 750

දින 8
ආහාර-කළුතර - Cuttle Fish / Thalapath /Prawns
Cuttle Fish / Thalapath /Prawns

කළුතර, ආහාර

රු 760

දින 9
ආහාර-කළුතර - Fresh quality quail egg
Fresh quality quail egg

කළුතර, ආහාර

රු 11

දින 16
ආහාර-කළුතර - Coconut
Coconut

කළුතර, ආහාර

රු 55

දින 17
ආහාර-කළුතර - Yoghurt
Yoghurt

කළුතර, ආහාර

රු 22

දින 23
ආහාර-කළුතර - Chicken meat
Chicken meat

කළුතර, ආහාර

රු 480

දින 24
ආහාර-කළුතර - මඤ්ඤොක්කා
මඤ්ඤොක්කා

කළුතර, ආහාර

රු 50

දින 24
ආහාර-කළුතර - Cuttle Fish Squid & Broken Ring Cut
Cuttle Fish Squid & Broken Ring Cut

කළුතර, ආහාර

රු 785

දින 28
ආහාර-කළුතර - Coconut (pol/පොල් )
Coconut (pol/පොල් )

කළුතර, ආහාර

රු 52

දින 31
ආහාර-කළුතර - Coconuts(පොල් අඟල්13ට වැඩි/13 inch +) ⁣
දින 32
ආහාර-කළුතර - Coconut (පොල් )
Coconut (පොල් )

කළුතර, ආහාර

රු 50

දින 32
ආහාර-කළුතර - Mushroom
Mushroom

කළුතර, ආහාර

රු 300

දින 36
ආහාර-කළුතර - Afia Extra Virgin Olive Oil 500ml
Afia Extra Virgin Olive Oil 500ml

කළුතර, ආහාර

රු 1,000

දින 42
ආහාර-කළුතර - Tema Branded 250g
Tema Branded 250g

කළුතර, ආහාර

රු 340

දින 43
ආහාර-කළුතර - Toffee Imported
Toffee Imported

කළුතර, ආහාර

රු 1,900

දින 43
ආහාර-කළුතර - Toffee Imported
Toffee Imported

කළුතර, ආහාර

රු 2,000

දින 43
ආහාර-කළුතර - Al marai cheese new stock
Al marai cheese new stock

කළුතර, ආහාර

රු 220

දින 48
ආහාර-කළුතර - මය්යොක්කා
මය්යොක්කා

කළුතර, ආහාර

රු 50

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!