වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 299 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කළුතර - Ram 8GB DDR4
Ram 8GB DDR4

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

විනාඩි 33
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 1050 2GB VGA
1050 2GB VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dell 24 Inch Full HD Monitor
Dell 24 Inch Full HD Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Intel Core i5-4590 Processor
Intel Core i5-4590 Processor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 21,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop Hard Disk
Laptop Hard Disk

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop Hard Disk 200 Gb
Laptop Hard Disk 200 Gb

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Toner cartridge 85A / 35A
Toner cartridge 85A / 35A

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - GTX 750 Nvidia 2GB
GTX 750 Nvidia 2GB

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop HDD
Laptop HDD

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - WiFi Router
WiFi Router

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Kingston SE9 Silver Slim Pen Drive
Kingston SE9 Silver Slim Pen Drive

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop HDD 500GB
Laptop HDD 500GB

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Samsung LED 20" Monitor
Samsung LED 20" Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Vivo Dongle
Vivo Dongle

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Emtek Hv 512MB VGA
Emtek Hv 512MB VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Power Supply
Power Supply

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - AOC Monitor USB Power
AOC Monitor USB Power

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 8GB G.SKILL Ripjaws
8GB G.SKILL Ripjaws

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Hp Keyboard
Hp Keyboard

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dot Matrix Computer Forms
Dot Matrix Computer Forms

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte 1060 6 GB VGA
Gigabyte 1060 6 GB VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 35,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - HP Deskjet 1112 Printer
HP Deskjet 1112 Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Wd 320 Hadd Drive
Wd 320 Hadd Drive

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dongle
Dongle

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dialog Huawei Router
Dialog Huawei Router

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,650

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!