වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial building for sale - Panadura
Commercial building for sale - Panadura

10,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 135,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial building for sale - Panadura
Commercial building for sale - Panadura

10,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 135,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Fully Equipped Tea Factory in Matugama
Fully Equipped Tea Factory in Matugama

30,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 190,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA
COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Wadduwa | Hotel MCP462
Wadduwa | Hotel MCP462

9,687 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - C0504 | Wadduwa Commercial Building
C0504 | Wadduwa Commercial Building

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,050,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - MCP427 | Panadura Hotel
MCP427 | Panadura Hotel

18,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale panadura
Building for sale panadura

3,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Panadura Building for Sale
Panadura Building for Sale

2,300 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Feel Villa - Kalutara
Feel Villa - Kalutara

5,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale in Panadura
Building for sale in Panadura

3,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිණීමට කළුතර
ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිණීමට කළුතර

1,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building for Sale in Ingiriya
Commercial Building for Sale in Ingiriya

1,900 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building For Sale In Horana Town
Building For Sale In Horana Town

1,350 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Colonial Type Bungalow for sale Matugama
Colonial Type Bungalow for sale Matugama

3,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building for Sale in Horana
Commercial Building for Sale in Horana

1,400 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,500,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA
COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Shop For Sale Panadura
Shop For Sale Panadura

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Timber box manufacturing workshop Horana
Timber box manufacturing workshop Horana

2,700 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,300,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Hotel for Sale- Matugama
Hotel for Sale- Matugama

8,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - House, Factory& Stores For Sale
House, Factory& Stores For Sale

60 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Factory/Stores/ House Sale In Kalutara
Factory/Stores/ House Sale In Kalutara

225 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Beach Villa with Sea View Wadduwa
Beach Villa with Sea View Wadduwa

1,900 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,750,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building for sale Panadura
Commercial Building for sale Panadura

6,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale in Panadura
Building for sale in Panadura

2,800 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 165,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Shop & 21 Perch Land Sale in Bandaragama
Shop & 21 Perch Land Sale in Bandaragama

1,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!