වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA
COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building For Sale In Panadura
Building For Sale In Panadura

300 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Luxury Resort facing Bolgoda Lake
Luxury Resort facing Bolgoda Lake

12,523 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Shop for sale in Matugama
Shop for sale in Matugama

3,600 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,350,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building and land for sale Horana
Building and land for sale Horana

300 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Holiday Villa for Sale Panadura
Holiday Villa for Sale Panadura

2,900 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building and house for sale Bandaragama
Building and house for sale Bandaragama

3,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial property for Sale in Horana
Commercial property for Sale in Horana

1,200 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Factory for sale in Bandaragama
Factory for sale in Bandaragama

1,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,700,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA
COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Hotel for sale in Kalutara
Hotel for sale in Kalutara

1,800 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Wadduwa | Hotel Sale MCP462
Wadduwa | Hotel Sale MCP462

130 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - 3 Storey Beach Villa For Sale In Wadduwa
3 Storey Beach Villa For Sale In Wadduwa

4,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Property in Beruwala
Commercial Property in Beruwala

2,200 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Property for Sale in Kalutara
Commercial Property for Sale in Kalutara

16,880 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Villa (Hotel) For Sale In Beruwala
Villa (Hotel) For Sale In Beruwala

7,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 78,000,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale in Kalutara
Building for sale in Kalutara

2,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,500,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Oil Center with Items in Bandaragama
Oil Center with Items in Bandaragama

320 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - BUSINESS PLACE IN MATHUGAMA
BUSINESS PLACE IN MATHUGAMA

2,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!