වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Factory for Sale in Panadura
Factory for Sale in Panadura

5,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Wadduwa | Hotel Sale MCP462
Wadduwa | Hotel Sale MCP462

20,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000,000

පැය 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Horana | Commercial Building C0504
Horana | Commercial Building C0504

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA
COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Shop For Selling Panadura
Shop For Selling Panadura

300 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Guest House | Wadduwa MCP C0506
Guest House | Wadduwa MCP C0506

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Hotel for sale in Panadura
Hotel for sale in Panadura

16,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 285,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - 3 Storey Building in Agalawatta City
3 Storey Building in Agalawatta City

3,900 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට අළුත්ගම
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට අළුත්ගම

400 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Business for sale in Bandaragama
Business for sale in Bandaragama

1,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,200,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial property for sale in Horana
Commercial property for sale in Horana

1,580 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale panadura
Building for sale panadura

444 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 43,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Vehicle Service Station Sale kaluthara
Vehicle Service Station Sale kaluthara

5,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA
COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building for sale- Panadura
Commercial Building for sale- Panadura

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Luxury Hotel in Wadduwa
Luxury Hotel in Wadduwa

4,910 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial building for sale - Panadura
Commercial building for sale - Panadura

10,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 179,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Hotel in Kalutara
Hotel in Kalutara

2,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - GUEST HOUSE FOR SALE-Horana
GUEST HOUSE FOR SALE-Horana

4,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Shop With Land For Sale In Kalutara
Shop With Land For Sale In Kalutara

875 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,800,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Factory for Sale in Panadura
Factory for Sale in Panadura

5,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Restaurant For Sale In Kalutara
Restaurant For Sale In Kalutara

6,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial property for sale in panadura
Commercial property for sale in panadura

3,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale Kalutara
Building for sale Kalutara

1,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Architect designed seaview Beruwala
Architect designed seaview Beruwala

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Juice Shop for sale in Pandura
Juice Shop for sale in Pandura

60 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 320,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!