වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Property|HORANA|BELLAPITIYA
Commercial Property|HORANA|BELLAPITIYA

3,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building For Sale - Panadura
Commercial Building For Sale - Panadura

2,800 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - BUILDDING FOR SALE IN MAHABELLANA.
BUILDDING FOR SALE IN MAHABELLANA.

25,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,700,000

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Hotel for Sale in Beruwala
Hotel for Sale in Beruwala

18,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Property |Building In Kalutara
Property |Building In Kalutara

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Office space for rent in wadduwa
Office space for rent in wadduwa

1,900 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Tourist Bungalow - Bandaragama
Tourist Bungalow - Bandaragama

52,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 350,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA
COMMERCIAL BUILDING & 9 P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - New Building For Sale In Horana
New Building For Sale In Horana

2,400 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building For Sale Kalutara
Building For Sale Kalutara

3,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building For sale - Panadura
Commercial Building For sale - Panadura

7,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Panadura | Hotel - MCP427
Panadura | Hotel - MCP427

18,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Wadduwa | Hotel for Sale MCP462
Wadduwa | Hotel for Sale MCP462

96,874 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Property for sale-Wadduwa
Commercial Property for sale-Wadduwa

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Wadduwa | Guest House for Sale
Wadduwa | Guest House for Sale

20 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - මතුගම ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිණීමට
මතුගම ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිණීමට

3,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Land with building for sale - Beruwala
Land with building for sale - Beruwala

3,850 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Property / Moragahahena Rd
Commercial Property / Moragahahena Rd

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,800,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial property Beruwala
Commercial property Beruwala

1,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Land And Building For Sale horana.
Land And Building For Sale horana.

5,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Property|HORANA|BELLAPITIYA
Commercial Property|HORANA|BELLAPITIYA

3,500 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA
COMMERCIAL PROPERTY & 9P PANADURA

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Hotel for sale in Horana
Hotel for sale in Horana

20,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Commercial Building - Horana
Commercial Building - Horana

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,800,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - 2 Storied Commercial Building - Pelawata
2 Storied Commercial Building - Pelawata

1,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Building for sale In Panadura
Building for sale In Panadura

8,800 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!