වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Sony Cyber-shot w190 12MP Camera
Sony Cyber-shot w190 12MP Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,300

විනාඩි 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Hitachi hdc-646e Camera with 1GB memory
Hitachi hdc-646e Camera with 1GB memory

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Toshiba 3.2MP camera
Toshiba 3.2MP camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon 16MP HD Video touch camera
Nikon 16MP HD Video touch camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Kodak cx7525 5m Digital camera
Kodak cx7525 5m Digital camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon D3100 With 18-55 Lens
Nikon D3100 With 18-55 Lens

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Coolpix S220 Camera 10mp
Coolpix S220 Camera 10mp

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - OLYMPUS 7MP FE-130 AA Battery Camera
OLYMPUS 7MP FE-130 AA Battery Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Panasonic FS50 16MP Digital Camera
Panasonic FS50 16MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,800

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Casio 7MP Exilim Digital Camera
Casio 7MP Exilim Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon L20 Compact Digital Camera
Nikon L20 Compact Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,800

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - FinePix JX500 14MP HD Digital Camera
FinePix JX500 14MP HD Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,700

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 1.2V Rechargeable Battery Enelop (Panasonic)
1.2V Rechargeable Battery Enelop (Panasonic)

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Kodak C142 10.0MP
Kodak C142 10.0MP

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,800

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Canon 750 D Japan Body with 18-55 Stm Lens and Accessories
Canon 750 D Japan Body with 18-55 Stm Lens and Accessories

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Canon 7D with 100-400mm Telephoto Lence more Lens and Accessories
Canon 7D with 100-400mm Telephoto Lence more Lens and Accessories

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 524,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Fujifilm Z10fd 7MP 3x Zoom Ultra Compact Camera
Fujifilm Z10fd 7MP 3x Zoom Ultra Compact Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,800

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Mark 3
Mark 3

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Samsung 12mp Dual Display Camera
Samsung 12mp Dual Display Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,800

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Digital Camera Advent 8MP
Digital Camera Advent 8MP

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 8 Megapixels Compact Digital Camera
8 Megapixels Compact Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Sony Digital Camera for Parts
Sony Digital Camera for Parts

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon 55-200mm VRII Zoom Lens
Nikon 55-200mm VRII Zoom Lens

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Panasonic Ls3 Digital Camera
Panasonic Ls3 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,750

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - HD 720p Security WiFi CCTV Camera
HD 720p Security WiFi CCTV Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!