වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan serina 2001
Nissan serina 2001

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 222 2009
Toyota KDH 222 2009

170,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,575,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200 2006
Toyota KDH 200 2006

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,550,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi canter 2002
Mitsubishi canter 2002

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207Lorry 2015
Tata 207Lorry 2015

51,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Buddy Van 2005
Mitsubishi Buddy Van 2005

109,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Fuso, 2013
Mitsubishi Fuso, 2013

81,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Smart Cab 2008
Toyota Smart Cab 2008

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maximo 2015
Mahindra maximo 2015

36,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,180,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maxsimo plus vx 2015
Mahindra maxsimo plus vx 2015

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo lokka 2013
Unimo lokka 2013

59,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 760,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR42 Noah 2000
Toyota CR42 Noah 2000

214,300 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton full body lorry 2014
Foton full body lorry 2014

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2013
Toyota KDH 2013

60,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maximo 2016
Mahindra maximo 2016

38,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,195,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Rubi 2010
Ashok Leyland Rubi 2010

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 250 1981
Isuzu ELF 250 1981

300,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Super GL 113 1996
Toyota Hiace Super GL 113 1996

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH61 1988
Toyota LH61 1988

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton f a w 2012
Foton f a w 2012

61,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TownAce 1989
Toyota TownAce 1989

198,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,285,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Gio 2010
Mahindra Gio 2010

42,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 395,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan serina 2001
Nissan serina 2001

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

159,190 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,900,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 1983
Toyota Coaster 1983

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2010
Tata Dimo Batta 2010

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!