වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

162,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NKR 1995
Isuzu NKR 1995

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan E25 Caravan 2003
Nissan E25 Caravan 2003

162,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannet 1992
Nissan Vannet 1992

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra bolero 2015
Mahindra bolero 2015

62,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2013
Mitsubishi Canter 2013

171,581 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

162,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kdh super GL 2008
Toyota kdh super GL 2008

141,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 NOAH Townace 1998
Toyota CR41 NOAH Townace 1998

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata thattu lorry 2011
Tata thattu lorry 2011

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH High roof 2008
Toyota KDH High roof 2008

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra jeto 2016
Mahindra jeto 2016

32,808 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - unimo lokka 2012
unimo lokka 2012

50,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maxcimo 2016
Mahindra maxcimo 2016

48,331 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,185,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Towanace Truck 1998
Toyota Towanace Truck 1998

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2014
Toyota KDH 2014

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kDH200 2007
Toyota kDH200 2007

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,675,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna 2013
Toyota Dyna 2013

234,980 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2013
Mitsubishi Canter 2013

145,125 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanete 1990
Nissan vanete 1990

210,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2013
Mitsubishi Canter 2013

320,726 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Forward 2014
Isuzu Forward 2014

322,593 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2013
Mitsubishi Canter 2013

22,586 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 61 1987
Toyota LH 61 1987

85,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,710,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dolpin 1996
Toyota dolpin 1996

174,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas 2003
Nissan Atlas 2003

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!