වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vannet 2002
Nissan vannet 2002

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kDH221 2013
Toyota kDH221 2013

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kDH 200 2006
Toyota kDH 200 2006

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kD H 221 2009
Toyota kD H 221 2009

155,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,950,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 407 Lorry 2013
Tata 407 Lorry 2013

37,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dyna lorry 2000
Toyota dyna lorry 2000

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland tippar 2011
Ashok Leyland tippar 2011

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace van 1995
Toyota Hiace van 1995

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Van 2013
Suzuki Every Van 2013

70,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,465,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Crew Cab 1998
Toyota Crew Cab 1998

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi meney lorry 2008
Mitsubishi meney lorry 2008

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas Lorry Truck 2007
Nissan Atlas Lorry Truck 2007

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi center lorry 1992
Mitsubishi center lorry 1992

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf 150 1976
Isuzu Elf 150 1976

212,056 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 625,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1995
Mazda Bongo 1995

87,648 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1615 Lorry 2011
Tata 1615 Lorry 2011

175,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo batta express 2015
Tata Dimo batta express 2015

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Tipper 2006
Ashok Leyland Tipper 2006

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,980,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1993
Nissan Vanette 1993

270,495 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2011
Tata Dimo Batta 2011

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 720,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2014
Tata Dimo Batta 2014

9,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,120,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace CR 36 1996
Toyota Town Ace CR 36 1996

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2013
Mitsubishi Canter 2013

22,586 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,350,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2009
Toyota Coaster 2009

254,408 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf 2014
Isuzu Elf 2014

486,120 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,625,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!