දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Kaduwela
Rooms in Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls (Hostel) in Malabe
Rooms for Girls (Hostel) in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent -Kaduwela Vihara Mawatha
Room for Rent -Kaduwela Vihara Mawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Malabe
Rooms for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Sllit students, Kaduwela
Rooms for rent Sllit students, Kaduwela

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOMS FOR RENT IN KADUWELA TOWN
ROOMS FOR RENT IN KADUWELA TOWN

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Kaduwela
Room for rent Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - RENT FOR ANNEX ,KOTHALAWALA
RENT FOR ANNEX ,KOTHALAWALA

කාමර: 8, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent near SLIIT - Malabe
Rooms for rent near SLIIT - Malabe

කාමර: 8, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Biyagama
Room For Rent In Biyagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - Kaduwela
Rooms for rent - Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 52
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOMS FOR RENT IN KADUWELA
ROOMS FOR RENT IN KADUWELA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!