දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kaduwela
Annex for Rent in Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Newly Build Annex for Rent in Kaduwela
Newly Build Annex for Rent in Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Kaduwela
Rooms in Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Two Rooms for Rent - Kaduwela
Two Rooms for Rent - Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Kaduwella
Room for rent - Kaduwella

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Kaduwela
Room for Rent - Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls - Kaduwela
Rooms for Girls - Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex for rent kaduwela
Upstair Annex for rent kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOMS FOR RENT IN KADUWELA TOWN
ROOMS FOR RENT IN KADUWELA TOWN

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Kaduwela
Annex For Rent In Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kaduwela
Annex for Rent in Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - RENT FOR ANNEX ,KOTHALAWALA
RENT FOR ANNEX ,KOTHALAWALA

කාමර: 8, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury annexe for rent in Biyagama
Luxury annexe for rent in Biyagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Two storied Annex for rent Malabe
Two storied Annex for rent Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 32,000 මසකට

දින 51
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent Biyagama
Annex For Rent Biyagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!