වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - land for sale
land for sale

330.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉක්මනින් ව්කිනිමට කඩුවෙල
ඉක්මනින් ව්කිනිමට කඩුවෙල

8.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Hewagama Kaduwela
Land for sale in Hewagama Kaduwela

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,140,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Nawagamuwa
Land in Nawagamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kaduwela
Land For Sale in Kaduwela

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in nawagamuwa
Land in nawagamuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT MALWANA - 15 PERCHES
LAND FOR SALE AT MALWANA - 15 PERCHES

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale Nawagamuwa
Land Sale Nawagamuwa

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land 12 perch kaduwela
Bare Land 12 perch kaduwela

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale ( Commercial Land)
Land For sale ( Commercial Land)

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for immediate sale in Kaduwela
Land for immediate sale in Kaduwela

19.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,775,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Kaduwela / Korathota Thunadahena Land
Kaduwela / Korathota Thunadahena Land

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Kaduwela For Sale Lot 11
Land | Kaduwela For Sale Lot 11

7.35 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN KADUWELA
LAND FOR SALE IN KADUWELA

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - 320 PERCH LAND FOR SALE AT KADUWELA
320 PERCH LAND FOR SALE AT KADUWELA

320.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kaduwela
Land for Sale Kaduwela

159.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

11.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Kaduwela
Land for sale Kaduwela

10.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Kaduwela Ranala Land For Sale
Kaduwela Ranala Land For Sale

11.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale In Kaduwella
Land for sale In Kaduwella

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - 12P Land sale in | KADUWELA
12P Land sale in | KADUWELA

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kaduwela
Land for sale in kaduwela

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land For Sale In Kaduwela
Valuable Land For Sale In Kaduwela

50.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 90,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!