වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Best Land in Kaduwela Town
Best Land in Kaduwela Town

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Kaduwela Land For Sale
Kaduwela Land For Sale

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Korathota, Kaduwela
Land for Sale - Korathota, Kaduwela

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 13.5P Land in Kalukondayawa, Biyagama
13.5P Land in Kalukondayawa, Biyagama

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kaduwela
Land For Sale in Kaduwela

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kaduwela
Land in Kaduwela

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - kaduwela
Land for sale - kaduwela

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kaduwela 23.7 perches
Land for Sale in Kaduwela 23.7 perches

23.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - 410 Perch land welivita,kaduwela
410 Perch land welivita,kaduwela

410.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land for sale in Kaduwela
Commercial land for sale in Kaduwela

144.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kaduwela
Land for Sale in Kaduwela

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Hewagama Kaduwela
Land for sale in Hewagama Kaduwela

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,140,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Habarakada
Land for sale in Habarakada

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land with 2 Houses for Sale in Kaduwela
Land with 2 Houses for Sale in Kaduwela

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 10 Perch Land In Kaduwela - Nawagamuwa
10 Perch Land In Kaduwela - Nawagamuwa

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kaduwela
Land for Sale in Kaduwela

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Rukmalgama
Land for sale at Rukmalgama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Prime Land for Sale - Kaduwela
Prime Land for Sale - Kaduwela

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Nawagamuwa, Kaduwela
Land for sale at Nawagamuwa, Kaduwela

11.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kaduwela
Land for Sale in Kaduwela

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 237,500 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Kaduwela
Land For Sale - Kaduwela

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale / lot 1 - Kaduwela
Land For Sale / lot 1 - Kaduwela

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 242,500 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House - Kaduwela
Land with House - Kaduwela

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 26,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela , Biyagama
Land for sale in Kaduwela , Biyagama

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land sale in Oruwala, Kaduwela
Land sale in Oruwala, Kaduwela

14.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!