වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - කඩුවෙල - 698 මාර්ගයේ මනරම් වෙල් යායකට මුහුනලා පිහිටි ඉඩම විකිණීමට
ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Kaduwela Land for Sale
Kaduwela Land for Sale

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

පැය 12
ඉඩම්-කොළඹ - Valuble Land For Sale in Bomiriya Kaduwela
Valuble Land For Sale in Bomiriya Kaduwela

86.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kaduwela
Land for Sale Kaduwela

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - දුපතක් වැනි ඉඩමක් විකිණීමට - කඩුවෙල
දුපතක් වැනි ඉඩමක් විකිණීමට - කඩුවෙල

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Nawagamuwa Hospital Road
Land for Sale Nawagamuwa Hospital Road

19.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Hewagama Kaduwela
Land for sale in Hewagama Kaduwela

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,140,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 9 Perches Residential Land for Sale in Kaduwela
9 Perches Residential Land for Sale in Kaduwela

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Kaduwela
Land For Sale - Kaduwela

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kaduwela
Land for sale in Kaduwela

9.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kaduwela (Near highway)
Land for Sale Kaduwela (Near highway)

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - A land for sale in kaduwela
A land for sale in kaduwela

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kaduwela Biyagama
Land in Kaduwela Biyagama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Kaduwela
Land for sale Kaduwela

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kaduwela , Nawagamuwa
Land for Sale Kaduwela , Nawagamuwa

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kaduwela
Land For Sale Kaduwela

190.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Bare labd for sale in Welivita
Bare labd for sale in Welivita

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - කඩුවෙල
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - කඩුවෙල

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Biyagama
Land for sale Biyagama

233.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - 19 P Residential Land for Sale in Kaduwela
19 P Residential Land for Sale in Kaduwela

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House - Kaduwela
Land with House - Kaduwela

16.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 9,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kaduwela
Land for sale in kaduwela

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale -Kaduwela
Land for sale -Kaduwela

80.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!