වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Kaduwela
Accounts Assistant - Kaduwela

Electro Multi Trading (PVT) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - (Part Time) Kaduwela
Crew Member - (Part Time) Kaduwela

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල ලිපිකාරිනියන් - කඩුවෙල
කාර්යාල ලිපිකාරිනියන් - කඩුවෙල

S S I M Company

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඇසුරුම් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්- කඩුවෙල
ඇසුරුම් අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්- කඩුවෙල

New job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounting Assistant - Kaduwela
Accounting Assistant - Kaduwela

Spera Labs (Private) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager - Kaduwela
Branch Manager - Kaduwela

Branch Manager

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Manager - Kaduwela
Assistant Manager - Kaduwela

Asia Group

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක - කඩුවෙල
සුපරීක්ෂක - කඩුවෙල

GRANTON INTERNATIONAL

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Accounts Assistant Cum Cashier - Kaduwela

Autowayshybrid motors

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Officer - Kaduwela
Delivery Officer - Kaduwela

Domestic express

රු 25,000 - 70,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Front office Assistant - Kaduwela

senu lanka auto park - kaduwela

රු 15,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen helper - Kaduwela
Kitchen helper - Kaduwela

The River Edge Hotel

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරික්ෂක - කඩුවෙල
සුපරික්ෂක - කඩුවෙල

optimo international

රු 35,500 - 89,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Officer - Kaduwela
Customer Care Officer - Kaduwela

Maunlad Trans Lanka (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Accountant - Kaduwela

P D N Karunajeewa Private Limited

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - IT Manager (Trainee) - Athurugiriya
IT Manager (Trainee) - Athurugiriya

Hometech Solution Pvt Ltd

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Transport Manager - Kaduwela

P D N Karunajeewa private limited

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Manager - Kaduwela
Trainee Manager - Kaduwela

Fairmax international (pvt) ltd

රු 70,000 - 150,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සහය කළමනාකරු - කඩුවෙල
සහය කළමනාකරු - කඩුවෙල

optimo international

රු 35,500 - 81,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - සමස්ත දිවයින
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - සමස්ත දිවයින

DL LANKA

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
Saloon Vacancies - Kaduwela

Saloon

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
Supervisor - Kaduwela

Fairmax international

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trianee Accountant - Kaduwela
Trianee Accountant - Kaduwela

THK Electrical Engineering (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Team Leader - Kaduwela
Team Leader - Kaduwela

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55
Driver - Kaduwela

Ventures (pvt). ltd

රු 50,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!