දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kaduwela Korathota
House For Sale In Kaduwela Korathota

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela - Biyagama Saama mawatha
House for sale in Kaduwela - Biyagama Saama mawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kaduwela(Nawagamuwa)
House for sale Kaduwela(Nawagamuwa)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale _ Nawagamuwa
House for sale _ Nawagamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House with Land in Kaduwela
House with Land in Kaduwela

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 5,700,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kaduwela
House For Sale In Kaduwela

කාමර: 10+, නානකාමර: 9

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Malabe
House for Sale Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House in Kaduwela
House in Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Ranala
House For Sale in Ranala

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Land with House - Kaduwela
Land with House - Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale In Kaduwela | HH603-A
House for Sale In Kaduwela | HH603-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for sale -Kaduwela
House for sale -Kaduwela

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE - KADUWELA
HOUSE FOR SALE - KADUWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ranala
House for Sale in Ranala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for Sale in Kaduwela
Upstairs House for Sale in Kaduwela

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House in kaduwela
House in kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,550,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kaduwela
House for Sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ranala
House for Sale in Ranala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Land for Sale with House-Kaduwela
Land for Sale with House-Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,600,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kaduwela Kothalawala.
House for sale Kaduwela Kothalawala.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,700,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kaduwela
House for Sale in Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,750,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in kaduwela
Brand new house for sale in kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kothalawala
House For Sale In Kothalawala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kaduwela
House for Sale in Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!