දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House with Furniture in Kaduwela
House with Furniture in Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ranala
House for sale in Ranala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Bomiriya
House For Sale In Bomiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House in Nawagamuwa
House in Nawagamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,250,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Kaduwela
House For Sale - Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,900,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE - KADUWELA
HOUSE FOR SALE - KADUWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ranala
House for Sale in Ranala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kaduwela - Biyagama
House For Sale In Kaduwela - Biyagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Land for Sale with House-Kaduwela
Land for Sale with House-Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kaduwela
House for Sale - Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kaduwela Kothalawala.
House for sale Kaduwela Kothalawala.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,700,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 10,050,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela , Ranala
House for sale in Kaduwela , Ranala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 4,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kaduwela
House for sale in kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE KADUWELA
HOUSE FOR SALE KADUWELA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Nawagamuwa (Kaduwela)
House for Sale - Nawagamuwa (Kaduwela)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kothalawala
House For Sale In Kothalawala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,875,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kaduwela
House for sale - Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,800,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - Two Stories House Kaduwela/ Nawagamuva
Two Stories House Kaduwela/ Nawagamuva

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,200,000

දින 26
නිවාස-කොළඹ - House in Kaduwela / Yakala Walihinda
House in Kaduwela / Yakala Walihinda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 26
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Nawagamuwa
House For Sale in Nawagamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,700,000

දින 29
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 3,200,000

දින 30
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kaduwela
House for sale in Kaduwela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,250,000

දින 31
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kaduwela, Nawagamuwa
House for Sale in Kaduwela, Nawagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

දින 37
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kaduwela
House for sale - Kaduwela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!