දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DJ SONGS 6600
DJ SONGS 6600

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SOUNDCRAFT FX16ii SOUND MIXER
SOUNDCRAFT FX16ii SOUND MIXER

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Darbuka Congo Bongo Aluminium / Fiber
Darbuka Congo Bongo Aluminium / Fiber

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,490

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Amplifier
Amplifier

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Orbitrek machine
Orbitrek machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Jbl vega
Jbl vega

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Winkid 12"x2 Buffel Set
Winkid 12"x2 Buffel Set

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කොළඹ - KIDS CAR
KIDS CAR

කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 12,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Qsc powe amps
Qsc powe amps

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland Pintech V drum toms (PD 100)
Roland Pintech V drum toms (PD 100)

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Randora Antiques
Randora Antiques

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland PD 105 BK V Drum toms
Roland PD 105 BK V Drum toms

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland TD 8b Drum module
Roland TD 8b Drum module

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Randora Antiques
Randora Antiques

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - පැරණි පේටිටගම්
පැරණි පේටිටගම්

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - V amp 2 gutter paddle
V amp 2 gutter paddle

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Randora Antiques
Randora Antiques

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA PSR s 975 KEAY BOARD
YAMAHA PSR s 975 KEAY BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 218,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Randora Antiques
Randora Antiques

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SPD 20 - 11 , OCTAPAD BAGS
SPD 20 - 11 , OCTAPAD BAGS

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - YAMAHA KEAY BOARD BAGS
YAMAHA KEAY BOARD BAGS

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,800

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - DJ SONGS 6600
DJ SONGS 6600

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland pm 16.midi bank
Roland pm 16.midi bank

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - M audio BX5 studio monitors
M audio BX5 studio monitors

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Roland Fantom G6 keyboard
Roland Fantom G6 keyboard

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 250,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha TRBX 305 powered Bass Guitar
Yamaha TRBX 305 powered Bass Guitar

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!