දැන්විම් 5 න් 1-5 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කදුරුවෙල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Bakery Helper - Kaduwela

midland Rest

රු 40,000 - 50,000

පොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පොලොන්නරුව - සහකාර සුපරික්ෂක - කදුරුවෙල
සහකාර සුපරික්ෂක - කදුරුවෙල

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පොලොන්නරුව - කොළඹ වරාය (පුද්)අංශයට සහායකයින් - කදුරුවෙල
කොළඹ වරාය (පුද්)අංශයට සහායකයින් - කදුරුවෙල

kithlanka

රු 49,000 - 58,000

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පොලොන්නරුව - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - කඳුරුවෙල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - කඳුරුවෙල

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-පොලොන්නරුව - Room Assistant - Kaduruwela
Room Assistant - Kaduruwela

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!