මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ විකිණිමට කඩුගන්නාව

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි