වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 154 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lice ace CM36 1989
Toyota Lice ace CM36 1989

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota NOAH 1998
Toyota NOAH 1998

91,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Tipper 2003
Isuzu ELF Tipper 2003

270,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Civilian 2007
Nissan Civilian 2007

167,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota toyoace 1998
Toyota toyoace 1998

180,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TOWN ACE KR42 2001
Toyota TOWN ACE KR42 2001

148,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata dimo lokka 2016
Tata dimo lokka 2016

43,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,685,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki maruti omini 2008
Suzuki maruti omini 2008

165,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace 1999
Toyota Hiace 1999

350,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero Maxi Truck 2012
Mahindra Bolero Maxi Truck 2012

57,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace KR 42 2003
Toyota Townace KR 42 2003

220,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2013
Mahindra Bolero 2013

41,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Grand hiece 2008
Toyota Grand hiece 2008

153,288 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,025,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota DOLPHIN 2003
Toyota DOLPHIN 2003

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanet 1987
Nissan Vanet 1987

253,464 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,040,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota CR,-41 1997
Toyota CR,-41 1997

156,485 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Brawni 1992
Mazda Brawni 1992

256,386 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Triton 2006
Mazda Triton 2006

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 221 Highroof GL 2013
Toyota KDH 221 Highroof GL 2013

64,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,900,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 221 Highroof GL 2014
Toyota KDH 221 Highroof GL 2014

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Super GL 2014
Toyota Super GL 2014

36,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY PA LIMITED 2017
Suzuki EVERY PA LIMITED 2017

1,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra lorry 2011
Mahindra lorry 2011

125,400 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every PA /11 2017
Suzuki Every PA /11 2017

1,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,660,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu elf 2000
Isuzu elf 2000

140,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!