වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan vanette patrol 1997
Nissan vanette patrol 1997

147,564 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi delica po15 1991
Mitsubishi delica po15 1991

198,654 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota CR 41 Town Ace 1998
Toyota CR 41 Town Ace 1998

148,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota NOAH CR51 1997
Toyota NOAH CR51 1997

335,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,868,400

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan E 25 2006
Nissan E 25 2006

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi piyo 5 1987
Mitsubishi piyo 5 1987

65,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

700 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton Single Cab 2016
Foton Single Cab 2016

1,060 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi delica T120 1975
Mitsubishi delica T120 1975

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 345,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY 2015
Suzuki EVERY 2015

13,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

230,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Arai Wagon Turbo 2015
Daihatsu Arai Wagon Turbo 2015

12,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 207 RX PICK UP 2017
Tata 207 RX PICK UP 2017

11,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH124 2001
Toyota LH124 2001

146,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,775,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan E25 2012
Nissan Caravan E25 2012

67,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,250,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan largo vanette 57- 1991
Nissan largo vanette 57- 1991

145,786 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,295,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo Browny 1995
Mazda Bongo Browny 1995

319,849 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TownAce CR 27 1991
Toyota TownAce CR 27 1991

210,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF350 2008
Isuzu ELF350 2008

142,352 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu JOURNEY 1984
Isuzu JOURNEY 1984

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 2015
Toyota KDH 2015

9,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan QD32 1997
Nissan Caravan QD32 1997

127,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 113 1995
Toyota Dolphin 113 1995

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan QD32 1999
Nissan caravan QD32 1999

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 2015
Isuzu ELF 2015

52,600 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!