වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 201 2013
Toyota KDH Super GL 201 2013

56,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 Super GL 2014
Toyota KDH 201 Super GL 2014

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,325,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 201 2014
Toyota KDH Super GL 201 2014

36,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,325,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper full join 2016
Nissan Clipper full join 2016

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV100 Clipper Van 2015
Nissan NV100 Clipper Van 2015

17,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Join Turbo 2016
Suzuki Every Join Turbo 2016

9,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota CR41 1998
Toyota CR41 1998

162,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Xenon 2014
Tata Xenon 2014

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette Truck 2018
Nissan Vanette Truck 2018

9,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxsimo 2012
Mahindra Maxsimo 2012

62,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 765,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1990
Toyota Townace 1990

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 201 2015
Toyota KDH Super GL 201 2015

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Scpio 2018
Mahindra Scpio 2018

3,569 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Grand Hiece 2008
Toyota Grand Hiece 2008

145,223 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV 350 2014
Nissan NV 350 2014

59,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 221 High roof 2014
Toyota KDH 221 High roof 2014

48,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 GL 2013
Toyota KDH 201 GL 2013

58,480 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,900,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Carvan E25 2006
Nissan Carvan E25 2006

85,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 Super GL 2014
Toyota KDH 201 Super GL 2014

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,325,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dyna 1991
Toyota Dyna 1991

311,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu hijet 2007
Daihatsu hijet 2007

130,700 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica L 300 van 1986
Mitsubishi Delica L 300 van 1986

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,295,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu EBD-S321V 2017
Daihatsu EBD-S321V 2017

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata City Rider 2005
Tata City Rider 2005

63,450 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,019,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CIVILIAN 1987
Nissan CIVILIAN 1987

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta ACE HT 2012
Dimo Batta ACE HT 2012

110,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 670,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Full Join Turbo 2017
Suzuki Full Join Turbo 2017

8,090 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!