වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Wagon Limited Ed 2016
Daihatsu Wagon Limited Ed 2016

21,005 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY 2016
Suzuki EVERY 2016

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Wagon Limited Ed 2016
Daihatsu Wagon Limited Ed 2016

21,005 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Unimo lokka 2012
Unimo lokka 2012

55,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,055,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 1995
Mazda Bongo 1995

25,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace CR41 Van 1998
Toyota Townace CR41 Van 1998

131,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota HILUX 2018
Toyota HILUX 2018

100 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 207 Single Cab 2012
Tata 207 Single Cab 2012

98,654 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 935,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica 4x4 1988
Mitsubishi Delica 4x4 1988

256,884 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan E25 GX 2003
Nissan Caravan E25 GX 2003

198,562 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 2000
Nissan Vanette 2000

225,088 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,395,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Mini Cab Auto 2008
Mitsubishi Mini Cab Auto 2008

65,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace CR27 1990
Toyota Townace CR27 1990

165,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta Ace - EX 2012
Dimo Batta Ace - EX 2012

65,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 760,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro Loader 717 2015
Micro Loader 717 2015

6,526 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 985,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Boloro Maxi Truck 2016
Mahindra Boloro Maxi Truck 2016

10,100 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,230,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY 2007
Suzuki EVERY 2007

76,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota townace lotto 1994
Toyota townace lotto 1994

185,641 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hyundai H100 2005
Hyundai H100 2005

330,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata ඩිමෝ ලොක්කා 2014
Tata ඩිමෝ ලොක්කා 2014

23,700 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every PC 2018
Suzuki Every PC 2018

6,400 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,965,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hino 2009
Toyota Hino 2009

163,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tipper 2010
Ashok Leyland Tipper 2010

385,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Bola rosa 2013
Mitsubishi Bola rosa 2013

163,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,375,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - EFR Prime Mover 1999
EFR Prime Mover 1999

87,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Mini cab 2011
Mitsubishi Mini cab 2011

79,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Subaru white colour 2000
Subaru white colour 2000

84,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 625,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!