වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TRH ( KDH ) 2012
Toyota TRH ( KDH ) 2012

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Giga Dump Truck 2007
Isuzu Giga Dump Truck 2007

10,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH113 1992
Toyota LH113 1992

352,615 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Largo Vantte 57- 1990
Nissan Largo Vantte 57- 1990

124,356 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,385,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi buddy van 1999
Mitsubishi buddy van 1999

132,463 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 965,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vantte 250-xxxx 1993
Nissan Vantte 250-xxxx 1993

132,435 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,685,000

පැය 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Evary auto DA62 2001
Suzuki Evary auto DA62 2001

175,633 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,585,000

පැය 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota PISIS 2015
Toyota PISIS 2015

6,319 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - kia frontiner 9 1/2 2001
kia frontiner 9 1/2 2001

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 925,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette (petrol) 1997
Nissan Vanette (petrol) 1997

143,256 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 2014
Nissan Vanette 2014

94,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,965,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland HINO POWER 2006
Ashok Leyland HINO POWER 2006

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace KDH GL 2012
Toyota Hiace KDH GL 2012

65,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Changan CHANA 2007
Changan CHANA 2007

89,562 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace Super GL KDH 2013
Toyota Hiace Super GL KDH 2013

49,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - YUEGIN 2011
YUEGIN 2011

62,125 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FARGO 1983
Isuzu FARGO 1983

265,326 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 385,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 207 2006
Tata 207 2006

133,252 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 690,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - FAW Fricar 2010
FAW Fricar 2010

69,856 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 925,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - JAC -14.5 FULL BODY 2008
JAC -14.5 FULL BODY 2008

101,201 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1990
Toyota Townace 1990

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR 42 1998
Toyota KR 42 1998

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 200 super GL 2007
Toyota KDH 200 super GL 2007

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Lorry 2007
Isuzu Lorry 2007

30,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1992
Toyota Townace 1992

241,521 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo lokka 2012
Tata Dimo lokka 2012

98,523 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,310,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta LOKKA 2012
Dimo Batta LOKKA 2012

50,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,380,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!