දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - KADAWATHA BOARDING PLACE FOR GIRLS
KADAWATHA BOARDING PLACE FOR GIRLS

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent - Mahara
Rooms for Rent - Mahara

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT - Kadawatha
ROOM FOR RENT - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstairs with one bed room Kadawatha
Upstairs with one bed room Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT IN KADAWATHA
ROOM FOR RENT IN KADAWATHA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 32
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent Kadawatha
Room for rent Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Eldeniya, Kadawatha
Annex for rent in Eldeniya, Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - "Room for rent Kadawatha
"Room for rent Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - 2Bed annex /private Rm Rent-Kadawatha
2Bed annex /private Rm Rent-Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha-Kirillawala
Annex for rent in Kadawatha-Kirillawala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Kadawatha
Annex For Rent In Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 19,000 මසකට

දින 45
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent Mahara
Room for Rent Mahara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!