දැන්විම් 351 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

9.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 222,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Lands for Sale in Kadawatha
Lands for Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Near Kadawatha Highway
Land for Sale Near Kadawatha Highway

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha sale house
Kadawatha sale house

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kadawatha
House for Sale - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,900,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Two storey house for rent in Kadawatha
Two storey house for rent in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 40,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - New Luxury House in Kadawatha Town
New Luxury House in Kadawatha Town

කාමර: 6, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - ROOM FOR RENT IN KADAWATHA
ROOM FOR RENT IN KADAWATHA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent at Kadawatha Ranmuthugala AG office junction
House for rent at Kadawatha Ranmuthugala AG office junction

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha
Land For Sale - Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete House for Sale - Kadawatha
Complete House for Sale - Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent - Kadawatha
House for Rent - Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House with Furniture Kadawatha
Two Storied House with Furniture Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Rent at Sanasa Metro Shopping Complex, Kadawatha.
Shop for Rent at Sanasa Metro Shopping Complex, Kadawatha.

210 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in pokuna junction/sale
House for rent in pokuna junction/sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kadawatha | Mawaramandiya
Land For Sale in Kadawatha | Mawaramandiya

17.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent / Lease Kadawatha
House for Rent / Lease Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House Kadawatha Eldeniya
Land with House Kadawatha Eldeniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete Two Storied House for Sale at Mahara, Kadawatha
Complete Two Storied House for Sale at Mahara, Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,250,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for Sale in Kirillawala, Kadawatha.
Brand New House for Sale in Kirillawala, Kadawatha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha Imbulgoda,Yagoda
Land for sale in Kadawatha Imbulgoda,Yagoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha | Plot 1
Land in Kadawatha | Plot 1

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for a working - Kadawathe
Room for a working - Kadawathe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent Kadawatha
House for Rent Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!