දැන්විම් 360 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 520,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House in kadawatha
Luxury House in kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 8
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent or In Kadawatha
House for Rent or In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000 මසකට

විනාඩි 15
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha - House for sale HH562
Kadawatha - House for sale HH562

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,500,000

විනාඩි 27
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha | Mahara
Land for sale in Kadawatha | Mahara

75.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 530,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 50
ඉඩම්-ගම්පහ - Sale of Property in Kadawatha
Sale of Property in Kadawatha

12.85 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 33,400,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1 යි
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,250,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House Sale In Kadawatha
House Sale In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Kadawatha
House For Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,600,000

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 790,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House RENT Kadawatha
Brand New House RENT Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

පැය 9
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Rent, kadawatha
House for Rent, kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Kadawatha
House For Sale - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale with House ,Mahara
Land for sale with House ,Mahara

24.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

70.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land in Kadawatha
Residential Land in Kadawatha

22.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House with Furniture Kadawatha
House with Furniture Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House| for sale | Kadawatha, Webada
House| for sale | Kadawatha, Webada

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,700,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Weliweriya Town
Land For Sale In Weliweriya Town

7.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for sale - Kadawatha
Brand New House for sale - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Near Kadawatha Highway
Land for Sale Near Kadawatha Highway

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare land - Kirillawela
Bare land - Kirillawela

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් අවශ්‍යයි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

15.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!