වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 4
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 4

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kadawatha
Land In Kadawatha

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land in Kadawatha
Residential Land in Kadawatha

22.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Weliweriya Town
Land For Sale In Weliweriya Town

7.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

පැය 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Near Kadawatha Highway
Land for Sale Near Kadawatha Highway

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

පැය 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare land - Kirillawela
Bare land - Kirillawela

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

15.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KADAWATHA
LAND FOR SALE IN KADAWATHA

18.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha | Plot 1
Land in Kadawatha | Plot 1

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - වැලිවේරිය අඹරළුව බිම් කොටස් විකිනීමට
වැලිවේරිය අඹරළුව බිම් කොටස් විකිනීමට

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 6
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 6

10.05 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 5
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 5

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 4
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 4

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 3
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 3

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 2
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 2

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - A valuable land for urgent - Kadawatha
A valuable land for urgent - Kadawatha

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 595,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

360.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA
HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA

21.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 22,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kadawatha
Land For Sale in Kadawatha

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kadawatha
Land In Kadawatha

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Attidiya Land for sale
Attidiya Land for sale

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 32,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ragama
Land for sale in Ragama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha - Renagala Rd
Land in Kadawatha - Renagala Rd

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 820,000 පර්ච් එකකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!