වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

5.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 370,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Lands for Sale in Kadawatha
Lands for Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Ihala ibulgoda
Land for sale Ihala ibulgoda

26.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kadawatha
Land for Sale Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kadawatha
Land for sale Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Ragama
Land in Ragama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kadawatha
Land In Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kirillawala - Kadawatha
Land for Sale in Kirillawala - Kadawatha

16.85 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kadawatha
Land For Sale in Kadawatha

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Near Kadawatha Highway
Land for Sale Near Kadawatha Highway

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha
Land For Sale - Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kadawatha | Mawaramandiya
Land For Sale in Kadawatha | Mawaramandiya

17.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House Kadawatha Eldeniya
Land with House Kadawatha Eldeniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha Imbulgoda,Yagoda
Land for sale in Kadawatha Imbulgoda,Yagoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha | Plot 1
Land in Kadawatha | Plot 1

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land sale at Kadawatha
Land sale at Kadawatha

24.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Battharamulla
Land in Battharamulla

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 335,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Lands for Sale in Kadawatha.
Lands for Sale in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 455,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KADAWATHA
LAND FOR SALE IN KADAWATHA

28.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kadawatha - Blue Mountain Project
Land for Sale Kadawatha - Blue Mountain Project

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha.
Land in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KIRILLWALA
LAND FOR SALE IN KIRILLWALA

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

5.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 370,000 පර්ච් එකකට

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!