වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land in Kadawatha town
Residential Land in Kadawatha town

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Perfect land for your home in Kadawatha
Perfect land for your home in Kadawatha

22.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kadawatha
Land for Sale Kadawatha

10.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KADAWATH
LAND FOR SALE IN KADAWATH

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kadawatha
Land in kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Perfect land for your home in Kadawatha
Perfect land for your home in Kadawatha

22.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kadawatha - Gonahena Road
Land In Kadawatha - Gonahena Road

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

168.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale kadawatha
Land for sale kadawatha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kadawatha
Land in kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha , Kirillawela
Land for sale in Kadawatha , Kirillawela

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kdawatha Ibulgoda
Land in Kdawatha Ibulgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 320,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Square Land Kadawatha, Mawaramandiya
Square Land Kadawatha, Mawaramandiya

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land sale in kadawatha
Land sale in kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha, Galroda road
Land for sale in Kadawatha, Galroda road

38.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land of sale in Kadawatha with utilities
Land of sale in Kadawatha with utilities

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

6.1 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house for sale Kadawatha
Land with house for sale Kadawatha

42.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 26,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE-KADAWATHA MAWARAMANDIYA
LAND FOR SALE-KADAWATHA MAWARAMANDIYA

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - 13.80 PERCH SQUARE LAND SALE KADAWATHA
13.80 PERCH SQUARE LAND SALE KADAWATHA

13.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kirillawala
Land For Sale In Kirillawala

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kadawatha
Land for sale Kadawatha

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!