වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 182 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Mahena Road, Meegahawatta
Land for sale in Mahena Road, Meegahawatta

24.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land For Sale - Kadawatha
Valuable Land For Sale - Kadawatha

20.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kandy Road
Land in Kandy Road

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Kadawatha
Land Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha
Land For Sale - Kadawatha

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 47 Perches Land for Sale at Kadawatha
47 Perches Land for Sale at Kadawatha

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha City
Land in Kadawatha City

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 580,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Town
Land in Kadawatha Town

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 14 Perches Highly Residential Land for Sale in Kadawatha.
14 Perches Highly Residential Land for Sale in Kadawatha.

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Last 3 blocks only - Kadawatha
Last 3 blocks only - Kadawatha

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - කඩවත නගරය ආසන්නයේ අඩක් නිමකල නිවස සහ ඉඩමක් වහාම විකිණීමට
කඩවත නගරය ආසන්නයේ අඩක් නිමකල නිවස සහ ඉඩමක් වහාම විකිණීමට

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kirillawala Plot 10
Land in Kirillawala Plot 10

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kirillawala plot 18
Land in Kirillawala plot 18

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Plot 01
Land in Kadawatha Plot 01

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Weliweriya West ඇඹරලුව
Land in Weliweriya West ඇඹරලුව

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Town
Land in Kadawatha Town

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 12 Perches Land For Sale in Eldeniya, Kadawatha.
12 Perches Land For Sale in Eldeniya, Kadawatha.

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale at Kadawatha, Gonahena
Land for Sale at Kadawatha, Gonahena

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

16.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 15,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale- Kadawatha
Land for Sale- Kadawatha

11.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 440,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Weyangoda Land for Sale 17.6 Perches
Weyangoda Land for Sale 17.6 Perches

17.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kadawatha Ragama Road
Land for Sale Kadawatha Ragama Road

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Ja-Ela
Land for Sale - Ja-Ela

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Lands for Sale in Kadawatha
Lands for Sale in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,821,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Beach Road Land Facing - Negombo
Beach Road Land Facing - Negombo

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!