වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 136 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Bare Land for Sale in Kadawatha
Bare Land for Sale in Kadawatha

7.38 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - 9.25 P Residential Land- Kadawatha
9.25 P Residential Land- Kadawatha

9.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

49.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 24,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale with house - Kadawatha
Land For Sale with house - Kadawatha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 18,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Delpe Junction
Land Sale in Delpe Junction

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Mahara Kadawatha
Land for Sale in Mahara Kadawatha

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale -Kirillawela
Land for sale -Kirillawela

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KADAWATHA
LAND FOR SALE IN KADAWATHA

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale at Imbulgoda, Gampaha.
Land for Sale at Imbulgoda, Gampaha.

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 335,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale-Kadawatha
Land for sale-Kadawatha

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale kadawatha (kendy road)
Land for Sale kadawatha (kendy road)

9.7 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kadawatha
Land for sale Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha.
Land for sale in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 455,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Mawaramandiya
Land for Sale in Mawaramandiya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Supreme Land For Sale in Kadawatha
Supreme Land For Sale in Kadawatha

110.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 107,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha Town
Land for Sale in Kadawatha Town

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,700,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with a house in Kadawatha, Delgoda
Land with a house in Kadawatha, Delgoda

32.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In kadawatha
Land For Sale In kadawatha

11.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha Kirillawala
Land for sale in Kadawatha Kirillawala

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

28.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with a house for sale in Kadawatha
Land with a house for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in karawatha
Land For Sale in karawatha

12.66 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!