වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 6
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 6

10.05 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 2
Land in Kadawatha Kirillawala | Plot 2

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

26.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 560,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Kadawatha
Land For Sale in Kadawatha

17.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

360.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Mahara Kadawatha
Land for Sale in Mahara Kadawatha

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House Kadawatha Eldeniya
Land with House Kadawatha Eldeniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Residence at Kadawatha
Land for Residence at Kadawatha

35.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Imbulgoda, close to Kandy Rd
Land for Sale in Imbulgoda, close to Kandy Rd

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 335,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kadawatha
Land in kadawatha

27.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 255,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kadawatha.
Land For Sale - Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 695,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha Town
Land for Sale in Kadawatha Town

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,700,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - 23 Perches Commercial land for Immediate sale in Kadawatha
23 Perches Commercial land for Immediate sale in Kadawatha

23.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Kadawatha Land 9.25
Kadawatha Land 9.25

9.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatga
Land for sale in Kadawatga

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - 46perch land + house kadawatha
46perch land + house kadawatha

46.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - කඩවත නගරයෙන් ඉඩමක්
කඩවත නගරයෙන් ඉඩමක්

22.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Kadawatha
Land Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale, Kadawatha
Land For Sale, Kadawatha

31.27 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kirillawala
Land For Sale Kirillawala

60.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land fir sle in kadawatha
Land fir sle in kadawatha

10.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE- KADAWATHA
LAND FOR SALE- KADAWATHA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!