වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - 13.80 PERCH SQUARE LAND SALE KADAWATHA
13.80 PERCH SQUARE LAND SALE KADAWATHA

13.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - 25 Perches Land for Sale Kadawatha
25 Perches Land for Sale Kadawatha

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 535,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kadawatha
Land For Sale Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 12 Perches Land for Sale in Kadawatha
12 Perches Land for Sale in Kadawatha

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,040,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE- KADAWATHA
LAND FOR SALE- KADAWATHA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 22 perch near kadawatha, sooriyapaluwa
22 perch near kadawatha, sooriyapaluwa

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 11 perch super blocks kadawatha
11 perch super blocks kadawatha

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 12.5 perch near kokiskade junction
12.5 perch near kokiskade junction

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kadawatha
Land For Sale Kadawatha

17.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Square Land Kadawatha, kadawatha
Square Land Kadawatha, kadawatha

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kadawatha
Land for sale Kadawatha

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kadawatha
Land For Sale In Kadawatha

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha (Lot 4)
Land for Sale in Kadawatha (Lot 4)

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land sale in kadawatha
Land sale in kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha - Renagala Rd
Land in Kadawatha - Renagala Rd

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Nittambuwa - Urapola
Land in Nittambuwa - Urapola

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Imbulgoda
Land for sale in Imbulgoda

11.7 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Neligama - Kadawatha
Land for sale in Neligama - Kadawatha

12.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 355,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawtha
Land in Kadawtha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha plot 10
Land in Kadawatha plot 10

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 287,500 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kadawatha
Land in kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!