වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Office Assistant - Kadawatha

NWOW (PVT) LTD

රු 24,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Mobile Phone Photographer | Island wide
Mobile Phone Photographer | Island wide

ADS king

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Management Trainee - Kadawatha
Management Trainee - Kadawatha

Asia Group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ටින්කර් - යක්කල සේවා ස්ථානය
ටින්කර් - යක්කල සේවා ස්ථානය

IDEAL Group

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Tour Operator - Kadawatha

ATNI TRAVELS & TOURS

රු 35,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ලිපිකරු - කඩවත
ලිපිකරු - කඩවත

Excellent Job

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Kadawatha
Graphic Designer - Kadawatha

Company

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Alignment Technician - Kadawatha

Lakpriya Tyre (pvt) Ltd

රු 45,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
කාර්මිකවරුන් (පිරිමි) - කඩවත

NWOW International Trading Private Limited

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Site Supervisor Trainee - Kadawatha

Intafx (PVT) LTD

රු 15,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කාර්යාලීය පුහුණුකරු - කඩවත
කාර්යාලීය පුහුණුකරු - කඩවත

DMI international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor - Kadawatha
Supervisor - Kadawatha

Optimo international

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Kadawatha
Delivery Rider - Kadawatha

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කර්මාන්තශාලා සහයක - කඩවත
කර්මාන්තශාලා සහයක - කඩවත

S S I M Company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Salon Barber - Kadawatha
Salon Barber - Kadawatha

Azone Kadawatha Cunisex salon

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - CCTV Technician - Ragama
CCTV Technician - Ragama

Global Soft Solution (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Data Entry Operator - Kadawatha

Jayakody Super Center

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කොළඹ වරාය පුද් අංශයට වෙල්ඩර්වරු - කඩවත
කොළඹ වරාය පුද් අංශයට වෙල්ඩර්වරු - කඩවත

S M C Holdings

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Technicians - Kadawatha
Technicians - Kadawatha

Genius Engineering Services (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - பொதியிடல் வேலைவாய்ப்பு. - கடவத்தை
பொதியிடல் வேலைவாய்ப்பு. - கடவத்தை

company

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Saloon Beautician - Kadawatha
Saloon Beautician - Kadawatha

Saloon

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
වෙළද සේවකයින් ( පුහුණු/ නුපුහුණු ) - කඩවත

Subani Jewellery

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Carpenter - Kadawatha

Interior solutions

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Shift Managers - Kadawatha
Shift Managers - Kadawatha

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Carpentry Technician - Kadawatha

Setmil Interior Solutions

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ලිපිකාරිණියක් - කඩවත

devthuru service center

රු 14,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!