දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - New Luxury House in Kadawatha Town
New Luxury House in Kadawatha Town

කාමර: 6, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House In Kadawatha
Brand New House In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

නිවාස-ගම්පහ - Modern 2 story House for sale in kadawatha, mudalige mawatha
Modern 2 story House for sale in kadawatha, mudalige mawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House with 30 perch land for sale in Kadawatha (Ganemulla Road)
House with 30 perch land for sale in Kadawatha (Ganemulla Road)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxury 3 Story House Sale in Kadawatha
Luxury 3 Story House Sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha.
House for Sale in Kadawatha.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,300,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - නිවස හා ඉඩම විකිණීමට - ඉඹුල්ගොඩ
නිවස හා ඉඩම විකිණීමට - ඉඹුල්ගොඩ

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Single Storey House Kadawatha
Single Storey House Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,300,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2 story New Modern House for sale in kadawatha ,
2 story New Modern House for sale in kadawatha ,

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - 2 Story House for Sale in Kadawatha
2 Story House for Sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha 5 Bed/r Brand New House 24P
Kadawatha 5 Bed/r Brand New House 24P

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kadawatha
House for Sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - ගෙදර සහා ඉඩම වහා විකිණීමට - කඩවත
ගෙදර සහා ඉඩම වහා විකිණීමට - කඩවත

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Brand New house for sale in kadawatha ,mawaramandiya
Brand New house for sale in kadawatha ,mawaramandiya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,800,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kadawatha
House for Sale in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Brand new house for sale Kadawatha
Brand new house for sale Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Kp property | House Kadawatha
Kp property | House Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Mawaramandiya
House for Sale in Mawaramandiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kirillawala, Kadawatha.
House for Sale in Kirillawala, Kadawatha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House with land For Sale in Kadawatha
House with land For Sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House in Kadawatha
House in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,100,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Kadawatha
House For Sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - නිවස සමග ඉඩම - කඩවත
නිවස සමග ඉඩම - කඩවත

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kadawatha
House for Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!