දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - Two story House In Ganemulla Town
Two story House In Ganemulla Town

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House & Land Kadawatha, Kirillawala
House & Land Kadawatha, Kirillawala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Three Story House in Kadawatha
Three Story House in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House In Kadawatha
Brand New House In Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Two story House In Ganemulla Town
Two story House In Ganemulla Town

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Newly Build House for Sale Kadawatha
Newly Build House for Sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE in Kadawatha
HOUSE FOR SALE in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Webada
House for sale Webada

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house in kadawatha
Luxury house in kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,900,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House for Sale in Kadawatha
Two Story House for Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Upstair House For Sale in Kadawatha
Upstair House For Sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale in Kadawatha
New house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale in Kadawatha
New house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,300,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mahara
House for sale in Mahara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Luxurious house in kadawatha town
Luxurious house in kadawatha town

කාමර: 8, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 85,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Brand new house for sale in Kirillawala
Brand new house for sale in Kirillawala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Mahara Kadawatha
House for sale in Mahara Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - Luxury Houses for Sale from 8 Mn
Luxury Houses for Sale from 8 Mn

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!