දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA
BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in - Kadawatha
House for sale in - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,900,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,200,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House in Kadawatha
House in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for Sale at Kadawatha.
Brand New House for Sale at Kadawatha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,200,000

පැය 9
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House with Furniture Kadawatha
Two Storied House with Furniture Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

නිවාස-ගම්පහ - Brand New House - Kadaawatha
Brand New House - Kadaawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,600,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 BDR House in Kadawatha,Kirillawala
3 BDR House in Kadawatha,Kirillawala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House At Kadawatha
House At Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,700,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in kadawatha
House for sale in kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,300,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - Kp property | House for sale- Kadawatha
Kp property | House for sale- Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House with Land For sale in Kadawatha
House with Land For sale in Kadawatha

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kadawatha
House for sale - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale Kadawatha
House For Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,200,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - New house for sale Kadawatha
New house for sale Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Home in Kadawatha
Home in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kirillawala
House for Sale in Kirillawala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kiribathgoda
House For Sale In Kiribathgoda

කාමර: 7, නානකාමර: 4

ගම්පහ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House Sale Kirillawala, Kadawatha.
Brand New House Sale Kirillawala, Kadawatha.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Two storied house in kadawatha
Two storied house in kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,750,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Mahara Urgent
House for Sale in Mahara Urgent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,600,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!