දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in kadawatha
House for sale in kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House In Kadawatha
Brand New House In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kadawatha
House for sale Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale kadawatha
House for sale kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA
HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Newly Build House For Sale Kadawatha
Newly Build House For Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - 3 BDR House in Kadawatha,Kirillawala
3 BDR House in Kadawatha,Kirillawala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House In Kadawatha
Brand New House In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - B/N House Weliweriya
B/N House Weliweriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,600,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For sale in Kadawatha
House For sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Sell this house Kadawatha
Sell this house Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Kadawatha
House For Sale in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,600,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - New luxury House in Kadawatha
New luxury House in Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale at Ranmuthugala
House for sale at Ranmuthugala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House| for sale | Kadawatha, Webada
House| for sale | Kadawatha, Webada

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - RESIDENTIAL HOUSE FOR SALE-KADAWATHA
RESIDENTIAL HOUSE FOR SALE-KADAWATHA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House @ Sooriyagama Kadawatha
House @ Sooriyagama Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kadawatha
House for sale Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,600,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - NEW HOUSE FOR SALE IN GANEMULLA
NEW HOUSE FOR SALE IN GANEMULLA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,850,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!