දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX 2006
JCB 3CX 2006

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM BOBCAT Excavator Loader
TCM BOBCAT Excavator Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi MM55 CAT Excavator
Mitsubishi MM55 CAT Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO Loader
KOBELCO Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hitachi EX 220-1 Excavator
Hitachi EX 220-1 Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU GD405 Motor Grader
KOMATSU GD405 Motor Grader

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,200,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 1.5ton petrol forklift
Komatsu 1.5ton petrol forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 300,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift Ton 4 1/2 (Diesal)
Toyota Forklift Ton 4 1/2 (Diesal)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)
TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 300,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU TON 1.4 FORKLIFT (Petrol)
KOMATSU TON 1.4 FORKLIFT (Petrol)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - 3 TON CAT FORKLIFT
3 TON CAT FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!