දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - LEYLAND CRANE FOR SALE
LEYLAND CRANE FOR SALE

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM BOBCAT Excavator
TCM BOBCAT Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi MM55 CAT Excavator
Mitsubishi MM55 CAT Excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift Ton 4 1/2 (Diesal)
Toyota Forklift Ton 4 1/2 (Diesal)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)
TOYOTA TON 1.8 FORKLIFT (Petrol)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO Loader/ BullDozer
KOBELCO Loader/ BullDozer

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB SITEMASTER 2006
JCB SITEMASTER 2006

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MITSUBISHI - MS 30 excavator
MITSUBISHI - MS 30 excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - YOMBU KOMATSU - PC30 5
YOMBU KOMATSU - PC30 5

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MITSUBISHI FUSO PUMP TRUCK
MITSUBISHI FUSO PUMP TRUCK

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 23,000,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MITSUBISHI FUSO SELF LOADER
MITSUBISHI FUSO SELF LOADER

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 13,300,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HINO MIXER TRUCK
HINO MIXER TRUCK

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,600,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - NISSAN UD CAR CARRIER
NISSAN UD CAR CARRIER

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 14,500,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO RK250-3
KOBELCO RK250-3

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 12,300,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HINO- MIXER TRUCK 2008
HINO- MIXER TRUCK 2008

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 9,800,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift
Toyota Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 58
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu forklift
Komatsu forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 925,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!