දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - New12v 70w yingli solar panel
New12v 70w yingli solar panel

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,500

පැය 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 150w 18v YINGLI solar panels
150w 18v YINGLI solar panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,900

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC 12v 100w solar backup system
DC 12v 100w solar backup system

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,410

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC 12v 150w Solar light system
DC 12v 150w Solar light system

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 16,110

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Branded Yingli 150w Solar Panels
Branded Yingli 150w Solar Panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,900

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Professional web design services
Professional web design services

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Lathe Machine
Lathe Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 3
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-ගම්පහ - Hospital Bed
Hospital Bed

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 225,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Bakery Equipment
Bakery Equipment

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC 18v 50w solar panel
DC 18v 50w solar panel

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,500

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Power Electricity
DC Solar Power Electricity

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,750

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Web Design Services
Web Design Services

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 18 v 150 W Yingli Solar Panels
18 v 150 W Yingli Solar Panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,900

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රය
බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රය

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 170,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT
5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 875,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YINGLY Solar Panels
YINGLY Solar Panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - SOLAR ELECTRICITY PROJECTS
SOLAR ELECTRICITY PROJECTS

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,750

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Block Machine Gull
Block Machine Gull

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Shoe Manufacturing Machine (Hydraulic Cutting Press Machine)
Shoe Manufacturing Machine (Hydraulic Cutting Press Machine)

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 16
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Web Design with SEO
Web Design with SEO

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Interlock Molds(Paver blocks)
Interlock Molds(Paver blocks)

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 80

දින 16
Need a leather cutting machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 18
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Website Design | Development with SEO
Website Design | Development with SEO

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Brand New Gas Rice Steamer 12Tray 40Kg
Brand New Gas Rice Steamer 12Tray 40Kg

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 158,000

දින 20
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Used Cat 910 kVA generator
Used Cat 910 kVA generator

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,000,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!