වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Subaru Sambar 2000
Subaru Sambar 2000

55,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota lh61 sel 1989
Toyota lh61 sel 1989

115,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota KDH200V Super GL 2006
Toyota KDH200V Super GL 2006

255,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Townace Lotto CR36 1995
Toyota Townace Lotto CR36 1995

150,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Super ACE Turbo 2018
Tata Super ACE Turbo 2018

7,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mitsubishi L200 double cap 1997
Mitsubishi L200 double cap 1997

360,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,835,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata LH51V 1989
Tata LH51V 1989

225,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mahindra bolero pick up 2012
Mahindra bolero pick up 2012

89,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota GA-YB25V 1996
Toyota GA-YB25V 1996

135,319 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota kdh 201 super GL 2015
Toyota kdh 201 super GL 2015

60,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,950,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota 250- 1993
Toyota 250- 1993

241,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,680,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Nissan Vanette 2001
Nissan Vanette 2001

170,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Town Ace 1989
Toyota Town Ace 1989

100,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Dimo Batta 2012
Dimo Batta 2012

65,799 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 739,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace LH113 Dolphin 1993
Toyota Hiace LH113 Dolphin 1993

288,500 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace 1987
Toyota Hiace 1987

180,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Subaru Sambar 2000
Subaru Sambar 2000

55,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Ex 709 2016
Tata Ex 709 2016

16,500 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 42
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota lorry 1988
Toyota lorry 1988

46,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Isuzu Jurney 1981
Isuzu Jurney 1981

225,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 46
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota dolphin 1991
Toyota dolphin 1991

500,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,940,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland viking A/C Bus 2011
Ashok Leyland viking A/C Bus 2011

485,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota KR42 white 2007
Toyota KR42 white 2007

113,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Suzuki Omni 2015
Suzuki Omni 2015

57,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,420,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!