වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota HIACE 1994
Toyota HIACE 1994

250,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mahindra maxximo 2011
Mahindra maxximo 2011

87,564 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota TownAce 1983
Toyota TownAce 1983

205,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Super GL 172 - 5L 1999
Toyota Super GL 172 - 5L 1999

280,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,870,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Ruby Bus 2000
Ashok Leyland Ruby Bus 2000

800,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Gold tusker 2011
Ashok Leyland Gold tusker 2011

50,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mitsubishi canter 1990
Mitsubishi canter 1990

650,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata xenon 2017
Tata xenon 2017

27,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace 1996
Toyota Hiace 1996

30,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata LPT-809 2011
Tata LPT-809 2011

150,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Dolphin Super GL 2004
Toyota Dolphin Super GL 2004

190,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland tusker super 2003
Ashok Leyland tusker super 2003

60,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Super Ac 2015
Tata Super Ac 2015

40,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota KR-KDH 200V 2007
Toyota KR-KDH 200V 2007

164,500 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Suzuki Omni 2004
Suzuki Omni 2004

39,821 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mitsubishi Rosa 2007
Mitsubishi Rosa 2007

265,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,375,000

දින 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Dimo batta 2010
Tata Dimo batta 2010

60,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 680,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Viking 2011
Ashok Leyland Viking 2011

490,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota KDH 201 2017
Toyota KDH 201 2017

6,200 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,400,000

දින 56
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Isuzu Cargo 1994
Isuzu Cargo 1994

200,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 56
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota LH113R-RRMRS 1997
Toyota LH113R-RRMRS 1997

255,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!