වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mahindra Supro maxxi 2016
Mahindra Supro maxxi 2016

41,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota KR42 Petrol (NOAH) 2001
Toyota KR42 Petrol (NOAH) 2001

194,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Tusker super 2004
Ashok Leyland Tusker super 2004

200,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace 2000
Toyota Hiace 2000

298,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,625,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata LPT407 LORRY WHITE 2011
Tata LPT407 LORRY WHITE 2011

37,594 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Noah CR 41 1998
Toyota Noah CR 41 1998

218,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace Super GL 1990
Toyota Hiace Super GL 1990

250,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota RZH 102 2001
Toyota RZH 102 2001

90,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mazda Bongo 2000
Mazda Bongo 2000

150,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota 178 1998
Toyota 178 1998

85,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace, KDH200 2005
Toyota Hiace, KDH200 2005

185,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,300,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Townace cr26 1988
Toyota Townace cr26 1988

27,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota KC.EU105 2004
Toyota KC.EU105 2004

35,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Lh 172 2003
Toyota Lh 172 2003

41,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,700,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Suzuki Every 2012
Suzuki Every 2012

64,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

23,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota LH51 1989
Toyota LH51 1989

759,249 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota dolphin 113 1992
Toyota dolphin 113 1992

320,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,775,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota CR27V 1993
Toyota CR27V 1993

165,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,240,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Dolphin super Gl 2003
Toyota Dolphin super Gl 2003

236,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 44
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota 113 1993
Toyota 113 1993

450,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Suzuki Every 1998
Suzuki Every 1998

200,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 50
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Bus AC Eagle 2017
Ashok Leyland Bus AC Eagle 2017

0 km

සාමාජිකයායාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 55
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota TRH 112 2003
Toyota TRH 112 2003

170,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,795,000

දින 56
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Hispano Globus 2011
Tata Hispano Globus 2011

210,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!