වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Viking 2011
Ashok Leyland Viking 2011

500,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Super Ace 2015
Tata Super Ace 2015

33,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - JAC 2.8 2016
JAC 2.8 2016

18,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,430,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Subaru Sambar 2005
Subaru Sambar 2005

45,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota dolphin 113 1992
Toyota dolphin 113 1992

25,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland comet super 2002
Ashok Leyland comet super 2002

150,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace 1993
Toyota Hiace 1993

50,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota DOLPHIN LH113 1998
Toyota DOLPHIN LH113 1998

330,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,050,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota HiAce 1997
Toyota HiAce 1997

250,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Nissan serena 1996
Nissan serena 1996

94,300 km

සාමාජිකයායාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Ashok Leyland Viking 2011
Ashok Leyland Viking 2011

500,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota dolphine LH113 1992
Toyota dolphine LH113 1992

294,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,610,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota 172 2004
Toyota 172 2004

250,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,790,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - JMC lorry 2014
JMC lorry 2014

21,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 34
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Hiace 2008
Toyota Hiace 2008

100,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mahindra Maximo 2011
Mahindra Maximo 2011

90,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 910,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Daihatsu Hijet 2015
Daihatsu Hijet 2015

70,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota LH 172 Super GL 2002
Toyota LH 172 Super GL 2002

225,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,160,000

දින 42
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata 407 2017
Tata 407 2017

8,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,136,000

දින 43
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Tippers (10 wheel) 2011
Tata Tippers (10 wheel) 2011

150,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 46
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota hiace 2001
Toyota hiace 2001

300,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 52
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota CR27V 1997
Toyota CR27V 1997

206,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 52
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Tata Super Ace 2012
Tata Super Ace 2012

140,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 53
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Isuzu 4HF1 2000
Isuzu 4HF1 2000

710,440 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 54
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Toyota Dolphin 172 2001
Toyota Dolphin 172 2001

158,000 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,600,000

දින 55
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-යාපනය - Mahindra Maxximo Plus 2013
Mahindra Maxximo Plus 2013

83,527 km

යාපනය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!