දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Running mechine
Running mechine

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - BAS Bullet
BAS Bullet

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Sports shoes
Sports shoes

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Tread mill
Tread mill

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 75,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Exercise Bike
Exercise Bike

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Iron gym
Iron gym

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - GYM Bench
GYM Bench

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Bench press and weight set
Bench press and weight set

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - SS Gladiator batting pads
SS Gladiator batting pads

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

දින 40
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - GM Original Grip
GM Original Grip

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 950

දින 40
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Cricket bat
Cricket bat

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 43
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - Gym Gloves
Gym Gloves

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 500

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-යාපනය - M2 Health Band
M2 Health Band

යාපනය, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!