දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

80.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 8,700,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Need land in Jaffna

යාපනය, ඉඩම්

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale In Jaffna
Land For Sale In Jaffna

80.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 8,700,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Jaffna Bungalow
Jaffna Bungalow

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - 20 Acres Coconut Land For Sale Jaffna
20 Acres Coconut Land For Sale Jaffna

20.0 අක්කර

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 1,400,000 අක්කරයකට

දින 5
ඉඩම්-යාපනය - Land with House for Sale in Nallur
Land with House for Sale in Nallur

40.67 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
Land need for paddy Cultivation

යාපනය, ඉඩම්

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Commercial building for rent in Manipay.
Commercial building for rent in Manipay.

8,000 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 400,000 මසකට

දින 7
ඉඩම්-යාපනය - 3 Land for sale in Kondavil
3 Land for sale in Kondavil

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
Looking for a shop monthly rent

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 9
නිවාස-යාපනය - HOUSE FOR RENT IN CHAVAKACHCHERI.
HOUSE FOR RENT IN CHAVAKACHCHERI.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 10,000 මසකට

දින 9
We need rent house

යාපනය, නිවාස

දින 10
දින 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Short term Rental house in Manipay Road
Short term Rental house in Manipay Road

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 11
නිවාස-යාපනය - Land With House for sale in Kalvayal
Land With House for sale in Kalvayal

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 4,000,000

දින 11
නිවාස-යාපනය - House & Land for sale in Athchuveli.
House & Land for sale in Athchuveli.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 2,800,000

දින 11
නිවාස-යාපනය - Land with House for Sale in Jeffna
Land with House for Sale in Jeffna

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 12,000,000

දින 11
ඉඩම්-යාපනය - Land For sale in PPT rd, Nelliaddy
Land For sale in PPT rd, Nelliaddy

180.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Modern Office for Rent in Chavakachcheri
Modern Office for Rent in Chavakachcheri

1,600 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 12
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Bungalow In Jaffna
Bungalow In Jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 13
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Green Inn / Jaffana Rooms
Green Inn / Jaffana Rooms

කාමර: 6, නානකාමර: 5

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 14
නිවාස-යාපනය - New house for sale - Jaffna
New house for sale - Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 9,500,000

දින 14
නිවාස-යාපනය - House for Sale in PirambadI Lane
House for Sale in PirambadI Lane

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 11,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop for sale in Jaffna Town
Shop for sale in Jaffna Town

1,361 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,000,000

දින 16
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Palaly Rd Thirunelveli
Land for sale in Palaly Rd Thirunelveli

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow in Jaffna
Holiday Bungalow in Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,900 රාත්‍රියකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!