දැන්විම් 117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉඩකඩම්

නිවාස-යාපනය - HOUSE FOR SALE - JAFFNA
HOUSE FOR SALE - JAFFNA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 19,000,000

ඉඩම්-යාපනය - Land sale jaffna
Land sale jaffna

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in Neervely
Land for sale in Neervely

150.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop for rent in kokuvil
Shop for rent in kokuvil

350 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 4,500 මසකට

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Land For Sale in Jaffna
Land For Sale in Jaffna

290.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-යාපනය - Terraced house for sale - Chavakachcheri
Terraced house for sale - Chavakachcheri

කාමර: 6, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 25,200,000

දින 1
ඉඩම්-යාපනය - Agriculture and Bare land for sale
Agriculture and Bare land for sale

70.0 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-යාපනය - House For Sale in Ariyalai
House For Sale in Ariyalai

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
Need house for rent

යාපනය, නිවාස

දින 2
shop is needed

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

දින 2
ඉඩම්-යාපනය - LAND WITH OLD HOUSE FOR SALE Jaffna
LAND WITH OLD HOUSE FOR SALE Jaffna

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 12,480,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-යාපනය - Land sale Jaffna
Land sale Jaffna

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Chunnakam Shop with house jaffna
Chunnakam Shop with house jaffna

25 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 2
ඉඩම්-යාපනය - Land for sale in kokuvil
Land for sale in kokuvil

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-යාපනය - Land with House for Sale in Nallur
Land with House for Sale in Nallur

22.72 පර්චස්

යාපනය, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
காணி தேவை

යාපනය, ඉඩම්

දින 5
නිවාස-යාපනය - House for Sale In Jaffna
House for Sale In Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 17,000,000

දින 6
Need to Buy a Land - Nallur

යාපනය, ඉඩම්

දින 7
දින 7
ඉඩම්-යාපනය - Land sale- Jaffna
Land sale- Jaffna

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday & Short-Term Rental Nallur
Holiday & Short-Term Rental Nallur

කාමර: 3, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 15,000 රාත්‍රියකට

දින 9
ඉඩම්-යාපනය - Land sale in Jaffna
Land sale in Jaffna

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයායාපනය, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
I need house for rent Jaffna

යාපනය, නිවාස

දින 11
දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!