වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

20,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 298,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

50,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

41,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CD 125 1998
Honda CD 125 1998

85,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Royal Enfield Classic 350 2016
Royal Enfield Classic 350 2016

30,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 900,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CB 125 Benzmark 1999
Honda CB 125 Benzmark 1999

40,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero HF Deluxe 2014
Hero HF Deluxe 2014

15,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 180 2018
Bajaj Pulsar 180 2018

450 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2018
Hero Hunk 2018

12,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 259,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CB 125 2010 2007
Honda CB 125 2010 2007

4,500 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 439,900

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 180 2013
Bajaj Pulsar 180 2013

37,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero HF Deluxe 2010
Hero HF Deluxe 2010

18,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda .. 2004
Honda .. 2004

74,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure .. 2013
Hero Pleasure .. 2013

34,800 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Splender i smart BDD 2015
Hero Splender i smart BDD 2015

25,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

20,206 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

20,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 298,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk double disk 2016
Hero Hunk double disk 2016

22,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Benly 1988
Honda Benly 1988

50,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

37,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Apache 2013
TVS Apache 2013

32,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

16,900 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

27,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2016
Yamaha Fazer 2016

6,441 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Kawasaki Estrella 2007
Kawasaki Estrella 2007

28,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2016
Yamaha Fazer 2016

25,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!