දැන්විම් 145 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Iphone 5s display
Iphone 5s display

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

විනාඩි 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Iphone 6 Original Headset
Iphone 6 Original Headset

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

පැය 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung J6+
Samsung J6+

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Bluetooth Music Receiver
Bluetooth Music Receiver

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mobile Glass Protect
Mobile Glass Protect

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 100

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mobile Watch
Mobile Watch

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,450

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - 32 GB 1YEAR Warranty
32 GB 1YEAR Warranty

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung s3 frontier smart watch
Samsung s3 frontier smart watch

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 39,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Super Base
Super Base

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Havit Power Bank
Havit Power Bank

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Smart Android Watch
Smart Android Watch

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Car Phone Holder
Car Phone Holder

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - S7 edge board
S7 edge board

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - S8 Tempadclas
S8 Tempadclas

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mira Screen
Mira Screen

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Bluetooth Magnet Headset
Bluetooth Magnet Headset

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung Core 2 Board
Samsung Core 2 Board

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - 16gb Samsung memory
16gb Samsung memory

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - S3 Phone Board
S3 Phone Board

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,800

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Power Bank 50000mAh
Power Bank 50000mAh

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,999

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Bluetooth 4.1 Wireless Handsfree
Bluetooth 4.1 Wireless Handsfree

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 999

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung Earphone
Samsung Earphone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - ViVO Earphones
ViVO Earphones

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 690

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - 10 In 1 Usb Data Cable
10 In 1 Usb Data Cable

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - nokia 6 ( 2018)
nokia 6 ( 2018)

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!