දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Yunteng Mono Pod Selfie Stick
Yunteng Mono Pod Selfie Stick

සාමාජිකයායාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - iphone 6 Plus Display
iphone 6 Plus Display

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - iPhone 4s Cable
iPhone 4s Cable

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

පැය 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Apple I Phone Earphone
Apple I Phone Earphone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

පැය 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung headphone
Samsung headphone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

පැය 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - OTG Connection kit
OTG Connection kit

සාමාජිකයායාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 120

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Bluetooth Wireless U level pro samsung
Bluetooth Wireless U level pro samsung

සාමාජිකයායාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Sony Xperia Z Ultra tempered screen
Sony Xperia Z Ultra tempered screen

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - IPhone 7 lcd screen
IPhone 7 lcd screen

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 15,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Iphone 6 plus Lcd screen
Iphone 6 plus Lcd screen

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 13,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Earphone Headphone
Earphone Headphone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Headphone Jack Apple iPhone
Headphone Jack Apple iPhone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Original Power Bank
Original Power Bank

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Power bank
Power bank

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Apple I Phone Earphone
Apple I Phone Earphone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung headphone
Samsung headphone

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Phone Clip Stand
Phone Clip Stand

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 150

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Tempered Glass For iPhone 6
Tempered Glass For iPhone 6

සාමාජිකයායාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Mobile Tempered Glass
Mobile Tempered Glass

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 100

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - VR Box For Mobile
VR Box For Mobile

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Selfie Monopod
Selfie Monopod

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 999

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - S5 original battery
S5 original battery

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Wreless Display Powerbank
Wreless Display Powerbank

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,490

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Yunteng Mono Pod Selfie Stick
Yunteng Mono Pod Selfie Stick

සාමාජිකයායාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - 5/10PCS OTG Adapter 2.0 for Phones
5/10PCS OTG Adapter 2.0 for Phones

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Samsung Wireless Charger
Samsung Wireless Charger

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!