වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Freelance delivery partners - Jaffna
Freelance delivery partners - Jaffna

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Room Assistant - Jaffna
Room Assistant - Jaffna

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Auto Electrician - Jaffna
Auto Electrician - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Auto Electrician - Jaffna
Auto Electrician - Jaffna

IDEAL Group

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Delivery Rider - Jaffna
Delivery Rider - Jaffna

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Office Assistant - Jaffna
Office Assistant - Jaffna

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Office Assistant - Jaffna

Private company

රු 15,000 - 25,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Office Clerk - Jaffna
Office Clerk - Jaffna

company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Real Estate Marketing Assistance-Jaffna
Real Estate Marketing Assistance-Jaffna

Re/Max North Realty

රු 10,000 - 15,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள்-நல்லூர்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள்-நல்லூர்

S M C Holdings

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள்-யாழ்ப்பாணம்
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள்-யாழ்ப்பாணம்

Tholilshalai Recruitment

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Accounts Assistant - Jaffna

Sevvel Accountants

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!