දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Audiologist - Jaffna
Audiologist - Jaffna

Medcon

රු 40,000 - 50,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
வரவேற்பாளர் - நல்லூர்

ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள்

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Accountant - Jaffna
Accountant - Jaffna

Easy Accounting

රු 30,000 - 50,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Data Entry Operators - Jaffna
Data Entry Operators - Jaffna

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Welders - Jaffna

Sripakya enterprises

රු 30,000 - 45,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Data Entry Operators - Nallur
Data Entry Operators - Nallur

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Data Entry Operator - Nallur
Data Entry Operator - Nallur

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Data Entry Operators - Jaffna
Data Entry Operators - Jaffna

Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Graphic Designer - Jaffna
Graphic Designer - Jaffna

RE/MAX NORTH REALTY

රු 10,000 - 20,000

සාමාජිකයායාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-යාපනය - Administrative Trainee - Jaffna
Administrative Trainee - Jaffna

WINSTAR VISA CONSULTANTS

රු 20,000 - 60,000

යාපනය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!