දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාස

නිවාස-යාපනය - BEAUTIFUL HOUSE FOR SALE IN JAFFNA
BEAUTIFUL HOUSE FOR SALE IN JAFFNA

කාමර: 7, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 22,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-යාපනය - BEAUTIFUL HOUSE FOR SALE IN JAFFNA
BEAUTIFUL HOUSE FOR SALE IN JAFFNA

කාමර: 7, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
නිවාස-යාපනය - House for sale in jaffna town
House for sale in jaffna town

කාමර: 3, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 150,000,000

දින 15
නිවාස-යාපනය - HOUSE FOR SALE IN JAFFNA
HOUSE FOR SALE IN JAFFNA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 4,500,000

දින 17
නිවාස-යාපනය - House with Land For Sale In Jaffna
House with Land For Sale In Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 5,000,000

දින 19
නිවාස-යාපනය - House with Land for Sale in Nallur
House with Land for Sale in Nallur

කාමර: 3, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 20,000,000

දින 29
නිවාස-යාපනය - House For Sale In Chavakachcheri
House For Sale In Chavakachcheri

කාමර: 2, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 4,500,000

දින 31
නිවාස-යාපනය - HERITAGE HOMES FOR SALE IN UDUVIL
HERITAGE HOMES FOR SALE IN UDUVIL

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 15,000,000

දින 32
නිවාස-යාපනය - Brand new house for Sale in Kokuvil
Brand new house for Sale in Kokuvil

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 18,000,000

දින 32
නිවාස-යාපනය - House for sale in Jaffna
House for sale in Jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 12,800,000

දින 33
නිවාස-යාපනය - House For Sale In Urumpirai
House For Sale In Urumpirai

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 7,000,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - House For Sale In Urumpirai-Jaffna
House For Sale In Urumpirai-Jaffna

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 7,000,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - House for Sale in Illavalai.
House for Sale in Illavalai.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 6,000,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - Traditional House for Sale in Manipay
Traditional House for Sale in Manipay

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 17,900,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - Traditional House for Sale in Navatkuli
Traditional House for Sale in Navatkuli

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 3,000,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - Brand New House for Sale in Nallur
Brand New House for Sale in Nallur

කාමර: 8, නානකාමර: 3

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 13,500,000

දින 36
නිවාස-යාපනය - House For Sale In Jaffna
House For Sale In Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 30,000,000

දින 39
නිවාස-යාපනය - House for Sale Near Thirunelvely Market
House for Sale Near Thirunelvely Market

කාමර: 3, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 13,000,000

දින 40
නිවාස-යාපනය - House for sale in Jaffna
House for sale in Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 5,650,000

දින 50
නිවාස-යාපනය - House for sale in Jaffna
House for sale in Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාස

රු 7,500,000

දින 52
නිවාස-යාපනය - House with land, Thirunelveli
House with land, Thirunelveli

කාමර: 1, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 6,000,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!