දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාස

නිවාස-යාපනය - House for Sale - Jaffna
House for Sale - Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
නිවාස-යාපනය - House for Sale Jaffna
House for Sale Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 7,500,000

දින 4
නිවාස-යාපනය - House For Sale In Jaffna
House For Sale In Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 9,000,000

දින 9
නිවාස-යාපනය - Land with House for Sale Jaffna
Land with House for Sale Jaffna

කාමර: 2, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 8,000,000

දින 9
නිවාස-යාපනය - Beautiful 3 Bedroom House for sale In Jaffna
Beautiful 3 Bedroom House for sale In Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 8,000,000

දින 23
නිවාස-යාපනය - House & Land for Sale in Meesalai
House & Land for Sale in Meesalai

කාමර: 3, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 6,300,000

දින 25
නිවාස-යාපනය - House for sale - Jaffna
House for sale - Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 14,500,000

දින 26
නිවාස-යාපනය - Land for Sale - Nallur
Land for Sale - Nallur

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 21,000,000

දින 26
නිවාස-යාපනය - House for sale in - jaffna
House for sale in - jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 16,500,000

දින 32
නිවාස-යාපනය - House for sale in Jaffna
House for sale in Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 14,500,000

දින 34
නිවාස-යාපනය - House for sale in Jaffna
House for sale in Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 11,500,000

දින 34
නිවාස-යාපනය - House for sale in Jaffna
House for sale in Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 11,800,000

දින 34
නිවාස-යාපනය - House for sale - Jaffna
House for sale - Jaffna

කාමර: 10+, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 35,000,000

දින 38
නිවාස-යාපනය - Newly Build House For Sale Vaddukkoddai
Newly Build House For Sale Vaddukkoddai

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 8,000,000

දින 41
නිවාස-යාපනය - வீடு விற்பனைக்கு யாழ்ப்பாண
வீடு விற்பனைக்கு யாழ்ப்பாண

කාමර: 2, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 8,000,000

දින 43
නිවාස-යාපනය - House for Sale in Kondavil North
House for Sale in Kondavil North

කාමර: 7, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 11,000,000

දින 43
නිවාස-යාපනය - House For sale In Jaffna
House For sale In Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 12,500,000

දින 45
නිවාස-යාපනය - House for sale in Ilavalai,Jaffna
House for sale in Ilavalai,Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 6,000,000

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!