දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාස

නිවාස-යාපනය - House For Sale jaffna
House For Sale jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 5,500,000

දින 9
නිවාස-යාපනය - House for sale - Jaffana
House for sale - Jaffana

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 20,000,000

දින 9
නිවාස-යාපනය - House for sale in jaffna
House for sale in jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාස

රු 21,000,000

දින 15
නිවාස-යාපනය - House for sale with land.
House for sale with land.

කාමර: 5, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 12,000,000

දින 25
නිවාස-යාපනය - Terraced house for sale - Chavakachcheri
Terraced house for sale - Chavakachcheri

කාමර: 6, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 25,200,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - House For Sale in Ariyalai
House For Sale in Ariyalai

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 6,000,000

දින 35
නිවාස-යාපනය - HOUSE FOR SALE IN JAFFNA
HOUSE FOR SALE IN JAFFNA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 18,000,000

දින 39
නිවාස-යාපනය - House for Sale In Jaffna
House for Sale In Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 1

යාපනය, නිවාස

රු 17,000,000

දින 40
නිවාස-යාපනය - House for sale in Colombothurai
House for sale in Colombothurai

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 7,500,000

දින 46
නිවාස-යාපනය - House With 260 Perches Land in Jaffna
House With 260 Perches Land in Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 17,500,000

දින 56
නිවාස-යාපනය - Guest House for Sale in Nallur
Guest House for Sale in Nallur

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 26,000,000

දින 57
නිවාස-යාපනය - House For Sale in Puloly
House For Sale in Puloly

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 5,000,000

දින 57
නිවාස-යාපනය - HOUSE FOR SALE IN MANIPAY
HOUSE FOR SALE IN MANIPAY

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 6,500,000

දින 57
නිවාස-යාපනය - Brand New House in Ilavalai
Brand New House in Ilavalai

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 6,200,000

දින 57
නිවාස-යාපනය - House for sale in Chunnakam,Jaffna
House for sale in Chunnakam,Jaffna

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයායාපනය, නිවාස

රු 5,800,000

දින 57
නිවාස-යාපනය - House for Sale in Jaffna
House for Sale in Jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාස

රු 9,700,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!