දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-යාපනය - Chocolate Basket
Chocolate Basket

සාමාජිකයායාපනය, ආහාර

රු 5,500

පැය 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - கப்பல் வாழைக் குட்டிகள்
கப்பல் வாழைக் குட்டிகள்

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 3
ආහාර-යාපනය - Suposha
Suposha

යාපනය, ආහාර

රු 195

දින 5
ආහාර-යාපනය - Palakaram
Palakaram

සාමාජිකයායාපනය, ආහාර

රු 1,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - jute seeds (சணல் விதை)
jute seeds (சணல் விதை)

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 240

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Ladies Finger (பா‌ல் வெண்டி) Seeds
Ladies Finger (பா‌ல் வெண்டி) Seeds

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - பப்பாசி
பப்பாசி

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 11
ආහාර-යාපනය - தரமான தேன்
தரமான தேன்

යාපනය, ආහාර

රු 1,200

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - கமுகு கன்றுகள்
கமுகு கன்றுகள்

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 29

දින 13
ආහාර-යාපනය - தரமான தேன்
தரமான தேன்

යාපනය, ආහාර

රු 1,200

දින 14
ආහාර-යාපනය - Palakaaram oderkal seiyappadum
Palakaaram oderkal seiyappadum

යාපනය, ආහාර

රු 1,000

දින 15
ආහාර-යාපනය - Kitkat
Kitkat

සාමාජිකයායාපනය, ආහාර

රු 2,300

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Co4 cow grass
Co4 cow grass

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 23
ආහාර-යාපනය - Toblerone -100g
Toblerone -100g

සාමාජිකයායාපනය, ආහාර

රු 550

දින 24
ආහාර-යාපනය - சுபோஷா
சுபோஷா

යාපනය, ආහාර

රු 195

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - பாக்கு நாற்று
பாக்கு நாற்று

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 34
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - ஆப்பு வீற்பனைக்கு
ஆப்பு வீற்பனைக்கு

යාපනය, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - கோடாலி வீற்பனைக்கு
கோடாலி வீற்பனைக்கு

යාපනය, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000

දින 37
ආහාර-යාපනය - சுபோஷா (திரிபோஷா)
சுபோஷா (திரிபோஷா)

යාපනය, ආහාර

රු 175

දින 38
ආහාර-යාපනය - Squids/Cuttle fish
Squids/Cuttle fish

යාපනය, ආහාර

රු 600

දින 43
ආහාර-යාපනය - குங்குமப்பூ
குங்குமப்பூ

යාපනය, ආහාර

රු 2,000

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - Paal Vendi Vethai
Paal Vendi Vethai

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 44
ආහාර-යාපනය - மரசெக்கு நல்லெண்ணை 750ml
மரசெக்கு நல்லெண்ணை 750ml

යාපනය, ආහාර

රු 600

දින 45
ආහාර-යාපනය - நல்லெண்ணை
நல்லெண்ணை

යාපනය, ආහාර

රු 1,400

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-යාපනය - தென்னை
தென்னை

යාපනය, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!