දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - SHOP FOR SALE JAFFNA
SHOP FOR SALE JAFFNA

1,906 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop with spacious 4 BR house Jaffna
Shop with spacious 4 BR house Jaffna

5,445 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - MILL FOR SALE IN KONDAVIL
MILL FOR SALE IN KONDAVIL

6,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - WEDDING HALL FOR SALE IN KOKUVIL
WEDDING HALL FOR SALE IN KOKUVIL

2,944 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Commercial Property- Nelliady Town
Commercial Property- Nelliady Town

27,000 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Luxury Boutique Hotel For Sale in Jaffna
Luxury Boutique Hotel For Sale in Jaffna

12,000 වර්ග අඩි

යාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Shop sale in Jaffna
Shop sale in Jaffna

1,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 52
ව්‍යාපාරික දේපළ-යාපනය - Commercial Property For sale Jaffna
Commercial Property For sale Jaffna

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයායාපනය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 193

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!