වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sony Camera
Sony Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Mini Drone
Mini Drone

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,850

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DJI 920 KV Brushless Motor
DJI 920 KV Brushless Motor

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Mini Drone
Mini Drone

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,850

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 70-200 f2.8 is ii
Canon 70-200 f2.8 is ii

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 210,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - KYOCERA Camera
KYOCERA Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sony Alpha 58 18-55mm Lens
Sony Alpha 58 18-55mm Lens

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Wifi Bulb Camera 360°
Wifi Bulb Camera 360°

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,800

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - 12 Mega pixel Digital camera
12 Mega pixel Digital camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen camera
Pen camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DSLR-EOS 77D
DSLR-EOS 77D

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pentax Optio E40
Pentax Optio E40

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sony Cyber Shot
Sony Cyber Shot

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sony Cyber Shot
Sony Cyber Shot

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Mini camera
Mini camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - White lense 70-200
White lense 70-200

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Nx3 sony
Nx3 sony

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 230,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon sx410 IS
Canon sx410 IS

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - G model battery
G model battery

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - S9 mini drone
S9 mini drone

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sony Alpha 6500 .16-50 Lens
Sony Alpha 6500 .16-50 Lens

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen camera
Pen camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 450

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Camera Waterproof Bag
Camera Waterproof Bag

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 4000D with 18-55mm kit lens
Canon 4000D with 18-55mm kit lens

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 59,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - RED Digital Cinema Camera
RED Digital Cinema Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,600,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!