වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Rear Camera
Rear Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 999

විනාඩි 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pentax camera
Pentax camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - CANON 7D Camera
CANON 7D Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Kingston Memory card
Kingston Memory card

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Tamron 75-300
Tamron 75-300

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Tamron 70-300 1:4.56 AF (Nikon)
Tamron 70-300 1:4.56 AF (Nikon)

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - SONY 8GB SDHC Class 4 Memory Card
SONY 8GB SDHC Class 4 Memory Card

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Samsung WB150 camera
Samsung WB150 camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Car Key Chain Video Recorder
Car Key Chain Video Recorder

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen camera HD
Pen camera HD

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Benq Camera
Benq Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Digital camera VP-D361PAL
Digital camera VP-D361PAL

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 700d
Canon 700d

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Casio Exilim 6 Megapixel Camera
Casio Exilim 6 Megapixel Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Nikon 3200
Nikon 3200

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Anti spy camera finder
Anti spy camera finder

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Camera Crane
Camera Crane

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 380,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DSLR Sony a330
DSLR Sony a330

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - LEGRIA HF M46
LEGRIA HF M46

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen camera 8gb
Pen camera 8gb

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Samsung camera
Samsung camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Olympus/850k 3xzoom
Olympus/850k 3xzoom

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen camera
Pen camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 450

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Nikon D7000 Camera
Nikon D7000 Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon EOS 1000D
Canon EOS 1000D

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!