වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Samsung (SMX - F40SN/XAC )
Samsung (SMX - F40SN/XAC )

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Camera for Parts
Camera for Parts

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - 75-300mm
75-300mm

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen Camera
Pen Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Nikon D3200 DSLR
Nikon D3200 DSLR

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Digitek dfs600 Prolight
Digitek dfs600 Prolight

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon Rebel T6i
Canon Rebel T6i

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 155,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Alfa a330
Alfa a330

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Alfa a330 camera
Alfa a330 camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen Camera HD
Pen Camera HD

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 999

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sx610Hs( Bke)
Sx610Hs( Bke)

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,500

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - JVC Camera
JVC Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - D7200
D7200

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Drone
Drone

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Sony Alpha 390 Dslr with Lences
Sony Alpha 390 Dslr with Lences

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pentax fish eye lens 10-17mm
Pentax fish eye lens 10-17mm

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 6D Mark II
Canon 6D Mark II

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Drone
Drone

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,900

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DJI MAVIC PRO 4K
DJI MAVIC PRO 4K

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DJI PHANTOM 4 PRO DRONE
DJI PHANTOM 4 PRO DRONE

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Fish-eye 10-17mm
Fish-eye 10-17mm

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - SONY PXW-Z100
SONY PXW-Z100

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 850,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - 16GB Camera SD Memory Cards
16GB Camera SD Memory Cards

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,590

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - SONY DCR-TRV480E USED FOR PARTS
SONY DCR-TRV480E USED FOR PARTS

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 77D
Canon 77D

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!