වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Tipper 2003
Isuzu ELF Tipper 2003

55,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Juston Forward 2002
Isuzu Juston Forward 2002

110,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan GX E25 2009
Nissan Caravan GX E25 2009

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,380,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Brawny Super Long 1994
Mazda Brawny Super Long 1994

240,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Hijet s200 1999
Daihatsu Hijet s200 1999

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1998
Toyota Dolphin 1998

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan VANETTE 2007
Nissan VANETTE 2007

104,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,680,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CLIPPER NV 100 2015
Nissan CLIPPER NV 100 2015

13,535 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 2011
Isuzu Elf 2011

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Tipper 2003
Isuzu ELF Tipper 2003

55,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Juston Forward 2002
Isuzu Juston Forward 2002

110,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Cargo 1613 tipper 2010
Ashok Leyland Cargo 1613 tipper 2010

111,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 250 1983
Isuzu Elf 250 1983

123,456 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 840,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota DYNA 1995
Toyota DYNA 1995

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace KR26 1986
Toyota Townace KR26 1986

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV 200 2014
Nissan NV 200 2014

74,410 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster 2007
Toyota Coaster 2007

198,398 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer Truck 2000
Isuzu Freezer Truck 2000

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tusker 1995
Ashok Leyland Tusker 1995

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

490,338 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,886,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette NV200 2013
Nissan Vanette NV200 2013

112,429 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

15,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,580,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton lorry 2011
Foton lorry 2011

72,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 2003
Nissan Caravan 2003

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1996
Nissan Caravan 1996

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - JINBEI H7L VAN 2015
JINBEI H7L VAN 2015

46,930 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,100,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota CR51 Town Ace 1998
Toyota CR51 Town Ace 1998

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!