වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota coaster brand new 2015
Toyota coaster brand new 2015

55,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 2009
Mazda Bongo 2009

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi EV BUDDY TRUCK 2013
Mitsubishi EV BUDDY TRUCK 2013

1,355 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Browny Super Long 1995
Mazda Browny Super Long 1995

275,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,535,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota coaster brand new 2015
Toyota coaster brand new 2015

55,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Super GL 2008
Toyota Super GL 2008

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Hijet Lorry 2000
Daihatsu Hijet Lorry 2000

185,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 735,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every 1999
Suzuki every 1999

99,960 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 1993
Isuzu ELF 1993

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH - TRH 200K 2014
Toyota KDH - TRH 200K 2014

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,100,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino BODY TRUCK 2014
Hino BODY TRUCK 2014

51,810 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 222 2010
Toyota KDH 222 2010

184,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 407 EF2 Lorry 2015
Tata 407 EF2 Lorry 2015

70,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1999
Toyota Dolphin 1999

74,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan serena Fx 1998
Nissan serena Fx 1998

164,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro 616 lorry 2016
Micro 616 lorry 2016

10,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 895,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 1998
Mitsubishi Canter 1998

407,750 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 200 2006
Toyota KDH 200 2006

146,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland A/C BUS 2011
Ashok Leyland A/C BUS 2011

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu HIJET GD-8210V 1999
Daihatsu HIJET GD-8210V 1999

136,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica L300 1984
Mitsubishi Delica L300 1984

374,581 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 595,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CLIPPER NV 100 2015
Nissan CLIPPER NV 100 2015

13,535 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer Lorry 2000
Isuzu Freezer Lorry 2000

10,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette van 2007
Nissan Vanette van 2007

127,739 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Super GL 2001
Toyota Super GL 2001

158,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 1613 2011
Ashok Leyland 1613 2011

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,025,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!