වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Closed Fe83 2011
Mitsubishi Canter Closed Fe83 2011

69,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf NPR75 4HK1 2008
Isuzu Elf NPR75 4HK1 2008

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan E25 2008
Nissan caravan E25 2008

225,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,460,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lh113 1993
Toyota Lh113 1993

239,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf NPR75 4HK1 2008
Isuzu Elf NPR75 4HK1 2008

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Closed Fe83 2011
Mitsubishi Canter Closed Fe83 2011

69,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi canter 1988
Mitsubishi canter 1988

90,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota SPG-XZB50 2016
Toyota SPG-XZB50 2016

35,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan (Long) 1993
Nissan Caravan (Long) 1993

225,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster 29 Sri 1976
Toyota Coaster 29 Sri 1976

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin LH113 1993
Toyota Dolphin LH113 1993

450,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota kdh superGL 2008
Toyota kdh superGL 2008

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,190,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CLIPPER 2016
Nissan CLIPPER 2016

11,111 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan 1996
Nissan caravan 1996

52,717 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,325,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Xenon 2015
Tata Xenon 2015

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu NQR 2006
Isuzu NQR 2006

11,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi L 300 1980
Mitsubishi L 300 1980

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace Shell Model 1983
Toyota Hiace Shell Model 1983

225,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,235,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu NPR85 (FREEZER) 2010
Isuzu NPR85 (FREEZER) 2010

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan E25 2001
Nissan Caravan E25 2001

195,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,075,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 2005
Mitsubishi Canter 2005

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin RZH112 1997
Toyota Dolphin RZH112 1997

175,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica L300 PO15 2012
Mitsubishi Delica L300 PO15 2012

140,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota COASTER 2007
Toyota COASTER 2007

190,620 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,750,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 2515 2005
Tata 2515 2005

267,433 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,783,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro mpv 3 2007
Micro mpv 3 2007

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Ex2 2016
Tata Ex2 2016

32,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!