වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu truck 1994
Isuzu truck 1994

82,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 680,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Brawny Super Long 1992
Mazda Brawny Super Long 1992

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,140,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every 2000
Suzuki every 2000

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 2012
Toyota KDH 2012

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi EV BUDDY TRUCK 2013
Mitsubishi EV BUDDY TRUCK 2013

1,355 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton A3-z duble 2012
Foton A3-z duble 2012

54,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH GL 201 2011
Toyota KDH GL 201 2011

160,869 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,975,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Hijet 2012
Daihatsu Hijet 2012

67,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino BODY TRUCK 2014
Hino BODY TRUCK 2014

51,810 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace Shell 1982
Toyota Hiace Shell 1982

18,780 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 2006
Mazda Bongo 2006

25,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - DFSK Unimo Lokka 2013
DFSK Unimo Lokka 2013

56,600 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro Loader Lorry 2016
Micro Loader Lorry 2016

1,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CLIPPER NV 100 2015
Nissan CLIPPER NV 100 2015

13,535 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan QD 32 1998
Nissan Caravan QD 32 1998

400,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV 200 2014
Nissan NV 200 2014

74,410 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster 2007
Toyota Coaster 2007

198,398 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace CR 27 Lotto 1998
Toyota Townace CR 27 Lotto 1998

146,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,480,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Fargo 1994
Isuzu Fargo 1994

293,864 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 425,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1996
Nissan Caravan 1996

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 1616il Cargo 2017
Ashok Leyland 1616il Cargo 2017

16,622 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi L200 2008
Mitsubishi L200 2008

156,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton BJ1049 2017
Foton BJ1049 2017

0 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 207 Single Cab 2012
Tata 207 Single Cab 2012

230,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,125,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro seno scamer 2010
Micro seno scamer 2010

60,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!