වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TRH Super GL Petrol 2017
Toyota TRH Super GL Petrol 2017

24,611 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo Lion Face Van 2006
Mazda Bongo Lion Face Van 2006

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TRH Super GL Petrol 2017
Toyota TRH Super GL Petrol 2017

24,611 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 1990
Nissan Vanette 1990

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 2004
Mitsubishi Canter 2004

500,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Optimo load king 2018
Mahindra Optimo load king 2018

8,030 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - JAC 14'1/2 Fullbody 2016
JAC 14'1/2 Fullbody 2016

17,200 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1993
Toyota Dolphin 1993

106,848 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR42 Noah 1998
Toyota KR42 Noah 1998

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,920,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan 1990
Nissan caravan 1990

360,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 809 2013
Tata 809 2013

60,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 2000
Toyota Dolphin 2000

238,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH-30 1985
Toyota LH-30 1985

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - micro loader dimo 2018
micro loader dimo 2018

10,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 925,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer Truck 2007
Isuzu Freezer Truck 2007

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace LH113 1993
Toyota Hiace LH113 1993

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Crew Cab White 1997
Toyota Crew Cab White 1997

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta Tata Ex2 5speed 2013
Dimo Batta Tata Ex2 5speed 2013

21,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu hijet buddy van 2000
Daihatsu hijet buddy van 2000

220,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher Jumbo Model 2005
Eicher Jumbo Model 2005

105,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster 2017
Toyota Coaster 2017

55,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota HIACE 1998
Toyota HIACE 1998

167,980 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota dyna 1998
Toyota dyna 1998

112,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata LPT 407 2012
Tata LPT 407 2012

36,539 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher MC215FCR3Y1A61586 2000
Eicher MC215FCR3Y1A61586 2000

449,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Atlas 1997
Nissan Atlas 1997

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!